Talk of The Town

BGRIM GPSC GULF หุ้นเด่นรับ กกพ. ตรึงค่าไฟ


11 มีนาคม 2567
BGRIM GPSC GULF หุ้นเด่นรับ กกพ. copy_0.jpg

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกเอกสารการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดค่าไฟฟ้า Ft งวด พ.ค.-ส.ค. 67 โดยราคา Spot LNG ที่ลดลงมากช่วยให้แนวโน้มค่า Ft ลดลงเมื่อเทียบกับงวด ม.ค.-เม.ย. แต่ด้วย กฟผ. ต้องแบกรับต้นทุนแทนผู้ใช้ไฟฟ้าสะสม 1.0 แสนลบ. กกพ. จึงต้องนำมาประกอบพิจารณาด้วย กกพ. ได้กำหนดค่า Ft ไว้ 3 กรณีคือ


1) กำหนดค่า Ft ที่ 1.6524 บ./หน่วย สะท้อนต้นทุนค่าไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงไปจากฐาน 0.1921 บ. และอีก 1.4603 บ. เป็นส่วนที่จ่ายคืน กฟผ. ตามต้นทุนคงค้างทั้งหมด ทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เป็น 5.44 บ./หน่วย เพิ่มขึ้น +30% จากปัจจุบัน 4.18 บ./หน่วย 
2) กำหนดค่า Ft ที่ 0.5572 บ./หน่วย สะท้อนต้นทุนค่าไฟฟ้า ฯ 0.1921 บ. และอีก 0.365 บ. เป็นส่วนที่จ่ายคืน กฟผ. โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 4.34 บ./หน่วย เพิ่มขึ้น +3.8% จากปัจจุบัน 4.18 บ./หน่วย
3) ตรึงค่า Ft เท่ากับงวดปัจจุบัน (ข้อเสนอ กฟผ.) ที่ 0.3972 บ./หน่วย สะท้อนต้นทุนค่าไฟฟ้าฯ 0.1921 บ. และอีก 0.2051 บ. เป็นส่วนที่จ่ายคืน กฟผ. โดยแบ่งจ่ายเป็น 7 งวด ทำให้ค่าไฟฟ้าคงที่ 4.18 บ./หน่วยความเห็น

บล.บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คาดว่าสุดท้ายแล้ว กกพ. จะเลือกกรณีที่ 3 ที่กำหนดค่าไฟฟ้าคงที่ 4.18 บ./หน่วย โดยประเด็นบวกที่สำคัญที่สุดคือแนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติลดลง โดย กกพ.คาดว่าจะลดลงจาก 356 บ. ./MMBTU ในงวด ม.ค.-เม.ย. เหลือ 322 บ./MMBTU ลดลง -9.5% ตามราคา LNG ตลาดโลกลดลงและเงินบาทแข็งค่าขึ้น ทำให้มาร์จิ้นของโรงไฟฟ้า SPP เพิ่มขึ้นทันที (ค่าไฟฟ้าคงที่แต่ต้นทุนลดลง) และจะทำให้แนวโน้มกำไร 1Q67F และ 2Q67F เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นบวกกับ BGRIM, GPSC, และ GULF มากที่สุด