จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : PCC ปล่อยข่าวดี หนุนเติบโต Backlog ทะลุ 2 พันลบ.


07 มิถุนายน 2566
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC ประกาศข่าวดีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทลูกชนะการประมูล กฟผ. 4 โครงการ ดัน Backlog ทะลุ 2 พันล้านบาท  หนุนเป้า3 ปี (66-68) รายได้แตะ 6,000 ล้านบาท

รายงานพิเศษ PCC ปล่อยข่าวดี หนุนเติบโต.jpg

ปี 2566 นับเป็นปีทองของ บมจ.พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น (PCC) หลังบริษัท พรีไซซ ซิสเท็มแอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.98% ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะประกวดราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ มูลค่าราว 385 ล้านบาท  โดย “กิตติ สัมฤทธิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PCC  ระบุโครงการทั้ง 4 แห่ง ได้แก่  

1.งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในนาม กิจการค้าร่วม "CONSORTIUM OF PSP& ENOVA" ประกอบด้วย บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด และ บริษัท อีโนวา อินทีเกรชั่น จำกัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 27 เม.ย.66 มูลค่าสัญญารวม 111,601,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          
2. งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ภาคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในนาม กิจการค้าร่วม "CONSORTIUM OF PSP & CYG" ประกอบด้วย บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด และ บริษัท ซีวายจี ซันรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 27 เม.ย.66 มูลค่าสัญญารวม 116,737,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในนาม กิจการค้าร่วม "CONSORTIUM OF PSP & TIMPANO" ประกอบด้วย บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์โปรเจ็ค จำกัด และ บริษัท ทิมพาโน อิเลคทริคอล กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 18 เม.ย.66 มูลค่าสัญญารวม 76,826,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
         
4. งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ภาคใต้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในนามกิจการค้าร่วม "CONSORTIUM OF PSP & CYG" ประกอบด้วย บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด และ บริษัท ซีวายจีซันรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 18 เม.ย.66 มูลค่าสัญญารวม 78,966,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          
โดยมีกำหนดการส่งมอบในแต่ละโครงการภายใน 365 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ให้เริ่มทำงาน โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินแบ่งออกเป็น 4 งวด ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ
         
"บริษัทฯชนะการประมูลงานใหม่ 4 โครงการ ซึ่งเป็นงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ควบคุมทั่วประเทศ ในภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าราว 385 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ทั้งนี้ก็เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละโครงการ ซึ่งการได้รับงานใหม่เข้ามาจะช่วยเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ทำให้ Backlog ในมือของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2,229 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการประมูลงานโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้รายได้ในปีนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน" นายกิตติ กล่าว
        
สำหรับแนวโน้มรายได้ในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตจากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 4,860 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มองเห็นโอกาสใหม่ๆและการเติบโตของรายได้จากการเพิ่มกำลังการผลิตของหม้อแปลงไฟฟ้า และการขยายตัวของระบบสมาร์ทกริด รวมทั้งบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ สำหรับแผนธุรกิจ 3 ปี (66-68) บริษัทฯ ยังคงเป้ารายได้แตะ 6,000 ล้านบาท เนื่องจากคาดว่าจะมีการลงทุนด้านสมาร์ทกริดที่เพิ่มขึ้นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างแน่นอน
PCC