Talk of The Town

TQR ส่งซิกผลงาน Q2/66 สวยแซ่บ หนุนปี 66 โตเกิน 10% ทุบสถิติสูงสุดใหม่ ตามนัด!


26 พฤษภาคม 2566
บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) ส่งสัญญาณแนวโน้มผลงานไตรมาส 2/66 โตต่อเนื่อง ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ Alternative ทั้ง ความรับผิดทางวิชาชีพ-ไซเบอร์-สุขภาพ ไปได้สวย แถมยังได้แรงหนุนจากการ Synergy ธุรกิจร่วมกับ TQM ALPHA  ส่วนธุรกิจให้บริการ (Service) มุ่งพัฒนา Platform หลักสูตรการอบรม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มั่นใจผลงานปี 66 เติบโตเกิน 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ ตามแผน

TQR แซ่บ.jpg
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR)  เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2566 ยังมีทิศทางที่ดี จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) ทั้ง การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity) การประกันภัยไซเบอร์ ประกันภัยทรัพย์สิน    และการทำงานร่วมกับบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยว การก่อสร้าง สุขภาพ และการพัฒนาแพลตฟอร์ม ส่วนธุรกิจนายหน้าประภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง

“แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยในครึ่งปีแรกของปี 2566 คาดว่า มีโอกาสที่จะขยายตัวได้ประมาณ 4%-7% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2565 โดยธุรกิจการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ธุรกิจการประกันภัยสุขภาพ ธุรกิจการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงธุรกิจประกันภัยการเดินทาง เป็นกลุ่มธุรกิจหลักที่มีการเติบโตสอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้มากยิ่งขึ้นในปีนี้เช่นกัน ส่งผลให้การประกันภัยต่อมีความต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากบริษัทประกันภัย ที่ต้องการบริหารความเสี่ยงให้กับบริษัท” นายชนะพันธุ์กล่าว

สำหรับธุรกิจให้บริการ (Service) ของ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน อยู่ระหว่างการจัดหาบริการเพิ่มเติม และปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเสริมการให้บริการของ Platform ให้มีความครอบคลุมกับความต้องการในการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ พัฒนาและนำเสนอหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมทักษะการทำงานให้กับบุคลากร ทั้งภาคเอกชนทั่วไปและภาครัฐ และยังได้ร่วมกับองค์กรที่ปรึกษาชั้นนำในการทำ Platform สำหรับการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความจำเป็นสำหรับบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าว โดย Platform นี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา และจะเริ่มเปิดให้บริการได้ในช่วงกลางไตรมาส 2/66 

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า แผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อที่มีอยู่ เช่น ประกันภัยไซเบอร์ การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity) ประกันภัยทรัพย์สิน   ด้วยการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานที่มีความเข้มแข็ง เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนมีความสามารถในการติดต่อ ประสานงานกับ Reinsurer ในต่างประเทศ และบริษัทประกันได้อย่างมืออาชีพ ขณะเดียวกัน  TQR อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันภัยต่อสำหรับประกันชีวิต กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คาดว่า จะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าศึกษาธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อเข้าลงทุนในรูปแบบการทำ M&A กับบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่อง คาดว่า จะเห็นความชัดเจน 1-2 ราย ภายในปีนี้ จึงมั่นใจว่า ปัจจัยเหล่านี้ จะสามารถทำรายได้ในปีนี้เติบโตเกิน 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง 

อนึ่ง ผลประกอบการของบริษัทฯ งวดไตรมาส 1/2566 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566) มีกำไรสุทธิ 26.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.67% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 24.58 ล้านบาท และมีรายได้รวม 66.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.19% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 56.16 ล้านบาท
TQR