จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : ผลักดัน “ภัยไซเบอร์”เป็นวาระแห่งชาติ หนุน TPS รับอานิสงส์


26 พฤษภาคม 2566
สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระตุ้นหน่วยงานรัฐ-เอกชนให้ความสำคัญ  ผลักดันภัยไซเบอร์เป็นวาระแห่งชาติ  หนุนผลงาน บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS) ผู้บริหารตั้งเป้าปี 66 ลุยไซเบอร์ซีเคียวริตี้  ดันรายได้ออลไทม์ไฮ

รายงานพิเศษ ผลักดัน “ภัยไซเบอร์” เป็นวาระ.jpg

สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  (สกมช.)  ระบุว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งการสร้างอีโคซิสเต็มที่เหมาะสม จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ทุกอุตสาหกรรมต้องเร่งดำเนินการ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีสถิติภัยคุมคามทางไซเบอร์ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นแบบทวีคูณ 
          
โดยภัยคุกคามส่วนใหญ่ที่ปรากฏคือ  การโจมตีด้วยการแฮ็กเว็บไซต์ (Hacked Website) การโจมตีเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ (Website Defacement) การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์เพื่อหลอกเอาข้อมูล (Website Phishing) การฝังมัลแวร์อันตรายบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อหลอกให้ผู้เข้าถึงเว็บดาวน์โหลดไปติดตั้ง (Website Malware) 
        
หน่วยงานที่ถูกโจมตีมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 325 เหตุการณ์ หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ CII จำนวน 243 เหตุการณ์ หน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 76 เหตุการณ์
                   
ด้านนายสุริยา นาชิน อุปนายกสมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPOA) ระบุ การเตรียมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นองค์กรต้องให้ความสำคัญของบุคลากรควบคู่ไปกับการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดงานประชุม Smart Cybersecurity Summit Thailand จะเป็นแพลตฟอร์มทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่สำคัญ ทำให้หน่วยงานองค์ธุรกิจในประเทศไทยได้ต่อยอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์  ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานในอนาคต เป็นการวางรากฐานสร้างความมั่นคงด้านภัยไซเบอร์ที่ยั่งยืนของทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

ภัยจากไซเบอร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามกระแสเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นโอกาสทางที่ดีของบมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS) ที่ทำธุรกิจผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Solutions Provider : ITP )

ซึ่ง “บุญสม กิจเกษตรสถาพร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS ระบุว่า บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นขยายธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้อย่างครบวงจร เป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิม โดยจะเป็นการเพิ่มในส่วนของการบริการติดตั้งระบบป้องกันการแฮ็คข้อมูลทางธุรกิจและตรวจสอบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของลูกค้าเดิม ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจและใช้บริการแล้ว

โดยธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ภายใต้บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด (X-Secure Co.,Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจหลายราย โดยเฉพาะลูกค้าภาคเอกชน และเริ่มทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมองหาโอกาสการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในรูปแบบการทำ M&A กับบริษัทที่มีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา เจรจาทางธุรกิจคาดว่า จะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้                           

สำหรับภาพรวมธุรกิจปี 2566  บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่มีรายได้รวม 986.86 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่  โดยคาดว่า บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะได้รับงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อีกกว่า 1,422 ล้านบาท 
         
"ในปีนี้ TPS ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งงานติดตั้ง วางระบบภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งบริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าประมูลงานใหม่ โดยเฉพาะงานของภาครัฐขนาดใหญ่ ในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการด้านสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประมูลงานและรอประกาศผลอีกหลายโครงการ  และยังเน้นการขยายธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้อย่างครบวงจร โดยจะเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิม "
TPS