Talk of The Town

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งข้อเท็จจริง สาเหตุหุ้น NEX-NRF ปรับตัวลดลง พบสัดส่วน ฟอร์ซเซล อยู่ระดับสูง


19 มิถุนายน 2567
ตามที่ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 67 จนถึงปัจจุบัน มีหลักทรัพย์บางตัวที่ราคาปรับลดลงอย่างมากผิดปกติ กล่าวคือ ปรับลดลง Floor ต่อเนื่อง และบางวันไม่เหลือปริมาณ Bid ให้สามารถส่งคำสั่งขายได้ (Floor หมด Bid) 

S2T_(เว็บ) ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งข้อเท็จจริง_0.jpg

เช่น NEX และ NRF โดยบริษัทจดทะเบียนได้ชี้แจงตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถามว่า ไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ส่งผลต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับมีข่าวพาดพิงผ่านสื่อว่าราคาหลักทรัพย์ที่ปรับลงเกิดจากการ Short sell, Program trading นั้น 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งข้อเท็จจริงดังนี้  

1.พบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนำหุ้นไปเป็นหลักประกันกับบริษัทหลักทรัพย์ในจำนวนสูงเมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (paid up) ณ เม.ย. 67 NEX และ NRF อยู่ที่ประมาณ 20% และ 38% ตามลำดับ 

2.จากภาวะโดยรวมของตลาดในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับ fundamental ของบริษัทจดทะเบียน เช่น ผลประกอบการที่ลดลง หรือ PE ติดลบ ส่งผลให้ราคาปรับลดลง จนแตะระดับต้องเรียกหลักประกัน Call และ Force sell หุ้นที่ผู้ถือหุ้นใหญ่นำมาวางเป็นหลักประกัน 

3.ในช่วงที่ราคาปรับลดลง พบข้อมูล Short sell และ Program trading ดังนี้ 1. NEX มีสัดส่วน Short sell / total volume 0.72% ส่วน Program trading/ total volume 15.21% โดย Force sell/ total volume อยู่ที่ 24% 
และ2.NRF มีสัดส่วน Short sell / total volume 2.59% ขณะที่ Program trading/ total volume  ที่ 14.94% โดย Force sell/ total volume อยู่ที่ 51%

ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับหลายหลักทรัพย์ในช่วงก่อนหน้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้เพื่อการตัดสินใจลงทุน และขอให้ศึกษาข้อมูลสรุปรายงานหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้น ได้จาก https://www.set.or.th/th/market/statistics/market-statistics/margin-accounts เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน