Talk of The Town

อาการหนัก! 3 หุ้นดาว (เคย) รุ่ง NRF-YGG-SABUY ราคาหุ้นดิ่งจนติดฟลอร์


19 มิถุนายน 2567
รายงานทิศทางราคาหุ้น 3 บริษัทในการซื้อขายช่วงเช้าที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงติดฟลอร์ ประกอบไปด้วย บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ปรับตัวลงกว่า 29.67% มาอยู่ที่ 0.67 บาท, บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG ปรับตัวลง 29.91% มาอยู่ที่ 4.10 บาท และบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ปรับตัวลง 30% มาอยู่ที่ 2.10 บาท

อาการหนัก! 3 หุ้นดาว copy_0.jpg

โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของ SABUY ในวันที่ 18 มิ.ย. 67 บริษัทได้รับแจ้งจากบุคคลในวงจำกัดซึ่งได้แก่ Lightnet Pte. Ltd. (“Lightnet”) และนายอานนท์ชัย วีระประวัติ รวมถึง Hiwell Global Co., Ltd. ว่าบุคคลในวงจำกัด ดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเข้าลงทุนตามแผนการเพิ่มทุนเดิมเนื่องจากความผันผวนของภาวะตลาดซึ่ง
ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาและกระทบต่อความเหมาะสมของ ราคาในการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบุคคลในวงจำกัดแต่ละราย ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 14/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการเข้าทำรายการตาม แผนการเพิ่มทุนเดิม รวมถึงยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567

อย่างไรก็ดี ทั้งบริษัทฯ และ Lightnet ยังคงมีความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีร่วมกันต่อไป เนื่องจาก Lightnet ยังคงเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจ และ Ecosystem ของ SABUY และมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ SABUY กลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการหาพันธมิตรที่มีศักยภาพในการเข้าลงทุน ในบริษัทฯ ต่อไป โดยหากมีความชัดเจนหรือความคืบหน้าประการใด ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้าน YGG นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้มุมมองว่า ประเด็นเกิดจากมีหุ้นบางบริษัทในตลาดที่ปรับตัวลงผิดปกติโดยที่มิได้มาจากปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งอิงจากกระแสข่าวในตลาดคาดว่ามาจากการใช้หุ้นเป็นหลักประกันค่อนข้างสูง คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดจากบริษัทหลักทรัพย์บางแห่งเลิกธุรกิจการปล่อยมาร์จิ้นทำให้ได้รับผลกระทบ

ดังนั้น การมีหุ้นเป็นหลักประกันสูง เป็นความเสี่ยงหากราคาหุ้นปรับตัวลงแรงมาก แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน และมูลค่าของเงินที่ใช้ไปจากวงเงินมาร์จิ้นที่ได้รับ หากไม่ได้ถูกใช้ทั้งจำนวนหรือในสัดส่วนที่น้อยก็ทำให้โอกาสถูก Call margin หรือบังคับขายน้อยลงด้วย 

โดยวันนี้ราคาหุ้นอาจมีความผันผวนจากประเด็นที่ถูกแชร์ใน Social media เกี่ยวกับสัดส่วนหุ้นที่ถูกวางเป็นหลักประกันสูง ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่หากพิจารณาในเชิงพื้นฐานกลับมีมุมมองบวกมากขึ้นหลังประกาศความร่วมมือดังกล่าวทำให้มีรายได้สูงรองรับไปอีก 5 ปี

นอกเหนือจากฐานรายได้ปกติของบริษัท และคาดว่าจะมีความร่วมมืออื่นต่อเนื่อง หากนักลงทุนมีสถานะและยังเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและเข้าใจธุรกิจ แนะนำ “ถือ” และรอถัวเฉลี่ยเมื่อราคาหุ้นเริ่มสร้างฐานได้ สำหรับผู้ไม่มีสถานะ แนะนำ “สะสม” เมื่อราคาหุ้นเริ่มสร้างฐานได้และแรง Panic sell ลดลง

สุดท้าย NRF ได้ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่ได้รับหนังสือจากตลาดหลักทรัพย์ฯให้ชี้แจงประเด็นหรือความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาปรับลดลงเป็นอย่างมาก ในช่วงวันที่ 18 มิ.ย. 67 นั้น 

โดยบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ ทางธุรกิจนอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว อย่างไรก็ดีหากบริษัทมีพัฒนาการที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญใดๆ บริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป