Wealth Sharing

TTB หนุน SMEs รับงานภาครัฐ เปิดตัว “สินเชื่อธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอี”


19 กุมภาพันธ์ 2567

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ขานรับนโยบายภาครัฐ ร่วมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่รับงานจากหน่วยงานภาครัฐ ด้วย “สินเชื่อธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอี” วงเงินสูงสุด 2 เท่าของหลักประกัน และ “สินเชื่อแฟคตอริ่ง ทีทีบี เอสเอ็มอี” ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนการส่งมอบงาน ได้เป็นคู่ค้ากับภาครัฐมากขึ้น ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

TTBหนุนSMEs.jpg

นางสาวสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า จากข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2567 พบว่า มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ THAI SME-GP แล้วกว่า 158,235 ราย โดยภาครัฐมุ่งหวังให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 50% ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และหากดำเนินการได้สำเร็จตามคาดในการเพิ่มมูลค่าวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างได้ถึง 95,000 ล้านบาทต่อปี จะช่วยสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น

นางกนกพร จูฑา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ และรักษาการตำแหน่ง หัวหน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต (TTB) กล่าวว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงโอกาสทางการค้ากับภาครัฐ ธนาคารจึงได้จัด “สินเชื่อธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอี” สำหรับผู้รับงานจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการคล่องตัวยิ่งขึ้น เพราะเป็นการขออนุมัติเพียงครั้งเดียว พร้อมรับวงเงินสูงสุด 2 เท่าของหลักประกัน มาพร้อมกับสินเชื่อหมุนเวียน เสริมศักยภาพและสภาพคล่องให้ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และ 

“สินเชื่อแฟคตอริ่ง ทีทีบี เอสเอ็มอี” ผ่านโปรแกรมแฟคตอริ่ง เปลี่ยนลูกหนี้การค้าเป็นเงินทุนล่วงหน้าสูงสุด 80% หลังส่งมอบงาน สมัครง่าย อนุมัติไว และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม ตอบทุกโจทย์การประมูลงานภาครัฐด้วยหนังสือค้ำประกัน (L/G) ครบทุกประเภท ช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพิ่มโอกาสเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

ทีทีบี มุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีไว้วางใจ สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และดิจิทัลโซลูชัน เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนธุรกิจในทุกสถานการณ์ พร้อมก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สนใจสินเชื่อธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอี สำหรับผู้รับงานจากหน่วยงานภาครัฐ และสินเชื่อแฟคตอริ่ง ทีทีบี เอสเอ็มอี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน (หากท่านเป็นลูกค้าธุรกิจของทีทีบี) หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08:00 - 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร 

TTB