จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : ALPHAX เกาะกระแสพลังงานสะอาด บุกธุรกิจพลังงานในสปป.ลาว


07 ธันวาคม 2566
บมจ.อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ หรือ ALPHAX ต่อยอดธุรกิจในสปป.ลาว รุกตลาดพลังงานสะอาด ตั้งบริษัทย่อยในสปป.ลาว  สร้างรายได้เติบโตยั่งยืน

รายงานพิเศษ ALPHAX.jpg

สถานการณ์โลกร้อนกำลังได้รับการหารือเพื่อวางแนวทางแก้ปัญหา โดยการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยตรงและที่สำคัญได้แก่ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (UNFCCC COP 28) "COP28"  ซึ่งจัดขึ้นที่นครดูไบ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ หรือ UAE หนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะมีผู้นำโลกมาร่วมงานแล้ว ยังคาดการณ์ว่าการประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมอีกไม่ต่ำกว่า 70,000 คน

ในส่วนของประเทศไทย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงคณะเป็นผู้แทน ของประเทศไทย เข้าร่วมเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทย ตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด 40 % ภายในปี ค.ศ.2030 มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ.2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ.2065

สำหรับประเด็นการเจรจาที่สำคัญใน COP28 ประกอบด้วย การประเมินสถานการณ์ดำเนินงานระดับโลก  การจัดทำเป้าหมายระดับโลกด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เป้าหมายด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ต้องยอมรับว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม พลังงานน้ำ  มีความต้องการมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต  โดยในอาเซียน ประเทศสปป.ลาว ได้ชื่อว่าเป็น “แบตเตอรี่แห่งอาเซียน” ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจำนวน 

ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง หลังเข้ารับตำแหน่ง สสป.ลาว นับเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่นายกรัฐมนตรีของไทยเลือกที่จะเดินทาง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ  โดยประเด็นที่ทั้งสองรัฐบาลได้หารือร่วมกัน เช่น 
                  
ด้านพลังงานสะอาด  โดยนายกรัฐมนตรีสนใจซื้อพลังงานสะอาดจากลาวเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ขยายตัว

ด้านการค้า นายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนการเชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจระหว่าง สปป.ลาว กับภาคอีสานของไทย ให้เป็น Growth Area ที่เกื้อกูลกัน พร้อมเห็นควรร่วมกันหาแนวทางลดอุปสรรคและเร่งอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ 11,000 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2568 โดยฝ่ายไทยพร้อมจัดการประชุมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ครั้งต่อไป เพื่อกำหนดแนวทางในการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันต่อไป
          
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความเชื่อมโยง นายกรัฐมนตรีย้ำการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล สปป.ลาว ที่ต้องการเปลี่ยนประเทศจาก Land-locked เป็น Land-linked และพร้อมสานต่อการทำงานร่วมกับฝ่าย สปป.ลาว ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศ

การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสปป.ลาว  ส่งผลดีต่อการทำธุรกิจของบมจ.อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ หรือ ALPHAX  ให้รายได้เติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง  โดยล่าสุด  บริษัทได้ต่อยอดการลงทุนทำธุรกิจในสปป.ลาว   ซึ่ง“ธีร ชุติวราภรณ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท อัลฟ่า พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่สปป.ลาว คือ บริษัท อัลฟ่า พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศลาว) จำกัด มีทุนจดทะเบียน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

เพื่อเข้าลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานในลาว และเป็นผู้ผลิต จำหน่าย เป็นตัวแทน จำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ และจากเชื้อเพลิงและพลังงานทุกประเภท ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต