จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : GSC ผลงานปี 66 โตต่อเนื่อง รายได้ธุรกิจในเครือหนุน


27 พฤศจิกายน 2566
ผลงานปี 2566  ของ บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) ไม่สร้างความผิดหวัง สะท้อนจาก 9 เดือน กำไรเติบโตต่อเนื่องจากบริษัทในเครือที่สร้างรายได้ตามเป้าหมาย  ดันรายได้ปีนี้โต 30% 

รายงานพิเศษ GSC copy.jpg

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC)  แจ้งผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566   บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 54.06 ล้านบาท คิดเป็น 32.37% ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดก่อน พบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน  37.94 ล้านบาท หรืออัตราเพิ่ม  235.39% ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก 

(1) รายได้จากการขายและบริการแพลตฟอร์มและซอฟท์แวร์ จำนวน 55.53 ล้านบาท 

(2) กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 22.86 ล้านบาท 

(3) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จำนวน 6.32 ล้านบาท จากผลประกอบการของ บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ที่มีกำไรเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน

ซึ่งในไตรมาส 3 ผลงานของบริษัทยังเติบโตต่อเนื่อง จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 68.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.26 %เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้ 44.63 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 19.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 848.64 %เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.09ล้านบาท

โดยปัจจัยสนับสนุนการเติบโต มาจากธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลOutsource contact center และธุรกิจติดตามทวงถามหนี้และงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่ได้มีการขยายรูปแบบโดยการรับติดตามหนี้แบบลงพื้นที่ รุกขยายศูนย์ฯไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และรายได้ค่าบริการแพลตฟอร์มและติดตั้งซอฟต์แวร์

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง  บริษัทฯคาดว่าจะเติบโตได้ดี เนื่องจากการรับรู้รายได้จากงานในทุกธุรกิจ ขณะที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่บริษัทขยายการลงทุน ทั้งธุรกิจให้บริการด้านการเงิน แพลตฟอร์ม สวัสดิการพนักงาน (ClickSii) ที่ได้เปิดตัวในไตรมาส 2/66 ที่ผ่านมา และธุรกิจการเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มระบบ ERP / E-commerce ให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

นอกจากนี้ บริษัทฯจะมองหาการลงทุนธุรกิจใหม่ เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม โดยเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีความมั่นคงสามารถสร้างรายได้ประจำ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ โดยเป้าหมายรายได้เติบโตเพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อน
        
และบริษัทฯยังมีแผนขยายธุรกิจงานขายอย่างครบวงจร ตั้งแต่การ take order การทำ affiliate marketing ไปจนถึงการทำ Fulfillment ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของธุรกิจค้าขายออนไลน์หรือธุรกิจ E-Commerce ซึ่งกำลังได้รับความนิยม และเป็นธุรกิจที่สามารถต่อยอดกับธุรกิจด้าน call center ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ
GSC