Talk of The Town

RICHY แจ้งข่าวดี ได้รับคืนเงินมัดจำ คืนจาก"วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้"


21 กันยายน 2566
640
ตามที่ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกด (มหาชน) แจ้งข่าวประกาศเลขที่ CS002/2566 ประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เรื่องตามคำพิพากษาศาลฎีกา กรณีให้ บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) คืนเงินมัดจำ โครงการคอนโดมิเนียมวอร่า ถนนสุขุมวิท 49 นั้น 
ข่าวลูกค้า RICHY แจ้งข่าวดี.jpg
บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) ได้ตกลงชำระคืนเงินมัดจำโครงการคอนโดมิเนียมวอร่า ถนนสุขุมวิท 49 เป็นมูลค่า 200,000,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็น 3 งวด มีรายละเอียดการชำระดังนี้  

ชำระงวดที่ 1 มูลค่า 50,000,000 บาท ในวันที่ 20 กันยายน 2566 
ชำระงวดที่ 2 มูลค่า 95,000,000 บาท ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 
ชำระงวดที่  3 มูลค่า 55,000,000 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566          

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับชำระเงินงวดที่ 1 มูลค่า 50,000,000 บาท จากบริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว