จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : ยอดขายรถจักรยานยนต์ปี 66 แตะ 1.7 ล้านคัน หนุน TIDLOR ลงทุนธุรกิจเช่าซื้อ


01 กุมภาพันธ์ 2566
477
ยอดขายรถจักรยานยนต์ปีนี้กลับมาเติบโตต่อเนื่องแตะ 1.7 ล้านคน  ส่งผลดีต่อธุรกิจ บมจ.เงินติดล้อ(TIDLOR) ที่เข้าลงทุนใน “บริษัทสมใจ” ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ด้านบล.โนมูระ พัฒนสิน เชื่อส่งผลดีต่อบริษัท  แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 35 บาท  

รายงานพิเศษ TIDLOR 010223.jpg

การยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 ของรัฐบาล  ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น หนุนแรงงานฐานรากมีกำลังซื้อ  ส่งผลดีต่อยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในปี 2566 ที่คาดมีประมาณ 1.7 ล้านคัน เติบโตขึ้น 2% ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการต่อธุรกิจของ บริษัท เงินติดล้อ  (TIDLOR) ที่ได้เข้าถือหุ้น บริษัท สมใจ2559จำกัด (สมใจ)สัดส่วนไม่เกิน10%

“ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล”  กรรมการผู้จัดการใหญ่ TIDLOR มั่นใจการร่วมลงทุนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ในบริษัทสมใจ จะส่งผลดีต่อบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และยังเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์  ที่ดำเนินงานโดยผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างและสร้างสรรค์ และที่ผ่านมายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับสมใจและพันธมิตรผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ 

อาทิ การใช้ช่องทางการขายร่วมกันเพื่อเพิ่มยอดขายรถจักรยานยนต์ให้กับพันธมิตร การทำการตลาดร่วมกันเพื่อเพิ่มการรับรู้และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้กับพันธมิตรในแต่ละพื้นที่  การให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการขยายเครือข่ายสาขาของพันธมิตรผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ การบริหารและการควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เป็นต้น
    
ทั้งนี้เงินติดล้อยังร่วมให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Platform) แก่สมใจ เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ท่ามกลางการแข่งขันและการกำกับดูแลธุรกิจที่มีความเข้มข้นมากขึ้นในปัจจุบัน  ถือเป็นการต่อยอดสร้างความแข็งแกร่งให้กับ บมจ.เงินติดล้อ  ทั้งธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 

โดยการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เงินติดล้อได้ขยับเข้าใกล้กับธุรกิจต้นน้ำ เพื่อประโยชน์ในการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและทันทีและยังเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานให้กับวงจรการใช้รถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับเงินติดล้อจากการนำแพลตฟอร์มด้านไอทีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ต่อยอดการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาว
    
ด้านบล.โนมูระ พัฒนสิน วิเคราะห์การลงทุนดังกล่าว โดยระบุว่า บริษัทมีมุมมอง Slightly Positive ต่อการเข้าลงทุนใน สมใจ 2559 เพราะเป็นการขยายธุรกิจไปยังสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจประกัน ซึ่งเป็นโอกาสในการต่อยอดการเติบโตของผลประกอบการ ทั้งนี้เรามองว่าไม่กระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ เพราะสัดส่วนการลงทุนเพียง 10% และสมใจ 2559เป็นบริษัทขนาดเล็ก

“สมใจ 2559” ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มากกว่า 40 ปี มีสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เบื้องต้นผลประกอบการปี 2022 ( กรกฎาคม 2021- มิถุนายน 2022) สมใจ 2559 มีสินทรัพย์รวมที่ 1.13 พันลบ. และกำไรสุทธิที่ 48 ลบ.

สำหรับกำไรสุทธิ 4Q22F ของ TIDLOR คาดที่ 840 ลบ. กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น +6%y-y เพราะการเติบโตของสินเชื่อรวม และการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการขายประกัน ขณะที่กำไรสุทธิลดลง -7% q-q กดดันจากค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) และค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL) สำหรับคุณภาพสินทรัพย์ NPL Ratio คาดเพิ่มขึ้น ต่อเป็น 1.65% จาก 3Q22 ที่ 1.52%
สำหรับกำไรสุทธิ 2023F คาดที่ 4,679 ลบ. เติบโตประมาณ +23%y-y จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อรวม และการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมนายหน้าขายประกัน

เราคงคำแนะนำ BUY คง TP23F ที่ 35 บ. เพราะ 
i)    ได้ผลบวกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมากขึ้น 
ii)    คุณภาพสินทรัพย์และความเพียงพอในการตั้งสำรองต่อพอร์ตอยู่ในเกณฑ์ดี
iii)    การเติบโตไปยังธุรกิจประกัน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ