เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider

คอลัมนิสต์


Smart Invest

  • 2022-08-17 13:07:26
  • 502

"คีรี-กวิน" หุ้นใหญ่ BTS เป๋าตุง! เดือนส.ค.โกยปันผลรวดเดียว 500 ลบ.

ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่บริษทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 และงวดครึ่งแรกหรือ 6 เดือนแรกของแต่ละปี รวมทั้งจะมีการประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเป็นช่วงคาบเกี่ยวของการจ่ายเงินปันผลรอบปีก่อนอีกด้วย  


ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) BTS ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 โดยจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.16 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 และพร้อมจ่ายเป็นเงินสดในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ซึ่งจากการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อในวันดังกล่าว พบว่า 2 พ่อลูกตระกูล กาญจนพาสน์ ได้แก่ " คีรี กาญจนพาสน์" และ"กวิน กาญจนพาสน์" ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของBTS จะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นมูลค่ารวม 522 ล้านบาท โดย"คีรี"จะได้รับเงิน  426 ล้านบาท และ"กวิน"จะได้รับเงิน 96 ล้านบาท  

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของBTS ล่าสุดประกอบด้วย 

รายชื่อ จำนวน (หุ้น)%การถือหุ้น 
คีรี กาญจนพาสน์2,664,383,55220.23
ไทยเอ็นวีดีอาร์ 1,308,019,1819.93
UBS AG SINGAPORE BRANCH933,819,973 7.09
กวิน กาญจนพาสน์ 604,757,0954.59
สำนักงานประกันสังคม411,200,700 3.12
UBS AG HONG KONG BRANCH402,101,8003.05
เค ทู เจ โฮลดิ้ง400,818,000 3.04
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) 365,944,5642.78
STATE STREET EUROPE207,016,4201.57
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE192,287,200 1.46

ขณะเดียวกัน บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) BLAND  ก็ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในรอบปี 2564 โดยจ่ายในอัตราหุ้นละ  0.03 บาทต่อหุ้นและได้มีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 และพร้อมจ่ายเป็นเงินสดในวันที่ 22 สิงหาคม 2565  โดยเมื่อสำรวจโครงสร้างผู้ถือหุ้นของBLAND ล่าสุดประกอบด้วย 

รายชื่อ จำนวน (หุ้น)%การถือหุ้น 
กองมรดกนาย อนันต์ กาญจนพาสน์ โดยนายซุยฮัง กาญจนพาสน์4,230,756,46024.35
ไทยเอ็นวีดีอาร์798,944,3964.60
MR. Jean-Marie Verbrugghe447,080,0002.57
ชัญญะ มหาดำรงค์กุล429,345,6802.47
ซุยพาง กาญจนพาสน์ 386,900,0002.23
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)363,910,1042.09
ประทีป ตั้งมติธรรม 288,293,9001.66
BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) 212,096,9901.22
จิรวุฒิ คุวานันท์ 206,996,7001.19
สมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร182,600,0001.05

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า กลุ่มตระกูล กาญจนพาสน์ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จะถือลงทุนผ่านกองมรดกนาย อนันต์ กาญจนพาสน์ ดังนั้นเงินปันผลส่วนใหญ่จะได้รับผ่านกองมรดก มีเพียง"ซุยพาง กาญจนพาสน์"ที่ถือโดยตรง ซึ่งจะได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ ประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่งจากกลุ่มBTS ที่ถือหุ้นโดยตรง  

นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ชื่อดังได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ "ประทีป ตั้งมติธรรม" จะได้รับเงินสดรวม 8 ล้านบาท และ"จิรวุฒิ คุวานันท์" จะได้รับเงินปันผลในครั้งราว 6 ล้านบาท 

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2022-08-17 13:07:26
  • 502

10 ข่าวยอดนิยม

โฆษณา
ผู้สนับสนุน