เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

EA คว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brand ปีที่ 3

  • 2020-11-30 10:30:18
  • 449


ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธี และได้มอบรางวัลรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2020 ให้กับ คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) สำหรับรางวัลนี้มอบให้กับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2563 ซึ่ง EA ได้รับในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค วัดมูลค่าองค์กรได้ถึง 137,032 ล้านบาท  โดยครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สามติดต่อกันของ EA ที่มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และถือเป็นกำลังใจที่สำคัญ เกิดเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันพัฒนา ต่อยอด ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแผนงานธุรกิจที่วางไว้ จัดขึ้นโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


ผู้สนับสนุน