เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ INTUCH เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มิถุนายน 2564

  • 2021-06-04 15:42:07
  • 205

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 3,206,509,426.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 3,206,509,426

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 89,121

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 3,206,598,547.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 3,206,598,547

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00000

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP 5) จำนวน 89,121 

หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 89,121 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 53.806

วันใช้สิทธิ                                           : 01 มิ.ย. 2564

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 07 มิ.ย. 2564

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-06-04 15:42:07
  • 205

ผู้สนับสนุน