เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SPALI เตรียมขายออฟฟิศ 2 แห่งเข้ากอง SPALIRT แนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 17.90 บาท/หุ้น

  • 2020-10-27 15:09:00
  • 415

SPALI: ทิสโก้ แนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 17.90 บาท/หุ้น

Tuesday, October 27, 2020 


SPALI: เตรียมขายออฟฟิศ 2 แห่งเข้ากอง SPALIRT         

อาคารออฟฟิศมูลค่า 3.2 พันล้านบาท

          SPALI ได้รายงานต่อตลาดว่ามีแผนที่จะขายกอง Supalai Grand Tower เข้ากองทุน SPALIRT โดยจะมีมูลค่าของการขายไม่เกิน 3.2 พันล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 4.8% ของสินทรัพย์ทั้งหมด ทั้งนี้ SPALI จะเข้าถือหุ้นในกองทุน REIT ไม่เกิน 20% และบริษัทจะเข้าลงทุนใน Adelphi Real estate management ซึ่งเป็นผู้บริหารของกองทุน SPALIRT จำนวน 30% ไม่เกิน 0.005% ของสินทรัพย์ทั้งหมด จากการลงทุนทั้งใน REIT และ Adelphi จะไม่เกิน 0.856% ของสินทรัพย์ หรือราว 640 ล้านบาท       

มีอัตราการเช่า 90% และมีกำไรต่อเนื่องใน 4Q20/1Q21

          อาคาร 33 ชั้นมีพื้นที่เช่ารวม 4.2 หมื่นตารางเมตร พร้อมอาคารจอดรถ โดยที่ค่าเช่าเฉลี่ย 450 บาท/ตารางเมตร/เดือน  โดยที่มีอัตราการเช่า 90% และผู้เช่าส่วนใหญ่ของอาคารคือ Supalai ด้านพื้นที่ให้เช่าคาดว่าจะอยู่ที่ 118  1000+ ตารางเมตร และ SPALI จะได้รับค่าเช่าเฉลี่ยราว 180 ล้านบาทต่อปี และเราคาดว่าบริษัทจะรับรู้กำไรพิเศษในช่วง 4Q20F หรือ 1Q21F รวมไปถึงกระบวนการจดทะเบียนสินทรัพย์เข้ากองทุนจะใช้เวลาราว 120 วัน         

เราคาดกำไรต่อหุ้นที่ 0.60 บาท หนุนราคาหุ้นในระยะสั้น

          จากมูลค่าโดยประมาณของธุรกรรมเทียบกับราคาทางบัญชีที่ 800 ล้านบาท ทำให้บริษัทจะมีกำไรราว 2.4 พันล้านบาท หากตัดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมและภาษีจะเหลือกำไรราว 1.4 พันล้านบาท คิดเป็น EPS ราว 0.60 บาท (เราได้หักส่วนการเข้าลงทุน 20% ใน REIT ออกไปแล้ว) และจะทำให้ผลประกอบการปี 2020  2021F เพิ่มขึ้นราว 25% ขึ้นกับรับรู้ในปีไหน และยังไม่ได้รวมในประมาณการของเรา เราแนะนำให้ ถือ โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 17.90 บาท (PER ที่ 6.5 เท่าสำหรับปี 2021F)                    

          ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 27 ต.ค. 2563

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้  การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-10-27 15:09:00
  • 415

ผู้สนับสนุน