KH Academy จัดโครงการ KH Camp for Next C-Suite เปิดทางนิสิตนักศึกษาฝึกงานองค์กรชั้นนำ
KH Academy จัดโครงการ KH Camp for Next C-Suite เปิดทางนิสิตนักศึกษาฝึกงานองค์กรชั้นนำ
05 มิถุนายน 2567
KH Academy เปิดคลินิกบรรเทาทุกข์
KH Academy เปิดคลินิกบรรเทาทุกข์
13 พฤษภาคม 2567
KH Academy ผนึก 4 บริษัทที่ปรึกษากม. แนะทางแก้ข้อพิพาททางแพ่งฟรี!
KH Academy ผนึก 4 บริษัทที่ปรึกษากม. แนะทางแก้ข้อพิพาททางแพ่งฟรี!
02 พฤษภาคม 2567
KH Academy โชว์ความสำเร็จ KH Preps รุ่นที่ 1 เสียงตอบรับล้น เตรียมพร้อมเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ส.ค.นี้
KH Academy โชว์ความสำเร็จ KH Preps รุ่นที่ 1 เสียงตอบรับล้น เตรียมพร้อมเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ส.ค.นี้
22 เมษายน 2567
KH Academy เปิดโอกาส “นิสิต-นักศึกษา” โชว์ไอเดียวิเคราะห์การลงทุน ชิงทุน 60,000 บ.
KH Academy เปิดโอกาส “นิสิต-นักศึกษา” โชว์ไอเดียวิเคราะห์การลงทุน ชิงทุน 60,000 บ.
17 เมษายน 2567
KH Academy ปิดหลักสูตร Prep for Fund Manager รุ่นที่ 1
KH Academy ปิดหลักสูตร Prep for Fund Manager รุ่นที่ 1
10 เมษายน 2567
KH Academy ปิดคอร์ส Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 1
KH Academy ปิดคอร์ส Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 1
05 เมษายน 2567
KH Academy จัดเต็ม! ทุกคอร์ส
KH Academy จัดเต็ม! ทุกคอร์ส
29 มีนาคม 2567
KH Academy พานิสิต-นักศึกษา Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานธุรกิจ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ”
KH Academy พานิสิต-นักศึกษา Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานธุรกิจ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ”
22 มีนาคม 2567
KH Academy ผนึก 3 บลจ. เปิดหลักสูต Prep for Fund Manager รุ่นที่ 1
KH Academy ผนึก 3 บลจ. เปิดหลักสูต Prep for Fund Manager รุ่นที่ 1
21 กุมภาพันธ์ 2567
KH Academy จับมือ 5 บล. สานฝันเยาวชนไทย สู่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์มืออาชีพ
KH Academy จับมือ 5 บล. สานฝันเยาวชนไทย สู่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์มืออาชีพ
13 กุมภาพันธ์ 2567
สัมภาษณ์พิเศษ : ศูนย์การเรียน KH Academy ปูทางเด็กไทยรู้ทัน “ตลาดเงิน-ตลาดทุน”
สัมภาษณ์พิเศษ : ศูนย์การเรียน KH Academy ปูทางเด็กไทยรู้ทัน “ตลาดเงิน-ตลาดทุน”
26 มกราคม 2567
KH Academy เปิดหลักสูตร Prep for Financial Advisor รุ่นที่ 1
KH Academy เปิดหลักสูตร Prep for Financial Advisor รุ่นที่ 1
25 มกราคม 2567
Exclusive Talk EP.72: KH Academy เปิดประตูสู่วงการตลาดเงิน-ตลาดทุน | 24-01-67
Exclusive Talk EP.72: KH Academy เปิดประตูสู่วงการตลาดเงิน-ตลาดทุน | 24-01-67
24 มกราคม 2567