AMR จับมือ BOTLINK รุกพัฒนาธุรกิจ Robotic นำหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงาน-นิคมฯอัจฉริยะ
AMR จับมือ BOTLINK รุกพัฒนาธุรกิจ Robotic นำหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงาน-นิคมฯอัจฉริยะ
21 พฤศจิกายน 2566
รายงานพิเศษ : ธุรกิจ “บริหารจัดการอาคาร” AMR ตอบโจทย์แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City)
รายงานพิเศษ : ธุรกิจ “บริหารจัดการอาคาร” AMR ตอบโจทย์แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City)
20 พฤศจิกายน 2566
รายงานพิเศษ : รัฐบาลกระตุ้นหน่วยงานรัฐใช้รถ EV ดันผลงาน AMR “สถานีอัดประจุไฟฟ้า”
รายงานพิเศษ : รัฐบาลกระตุ้นหน่วยงานรัฐใช้รถ EV ดันผลงาน AMR “สถานีอัดประจุไฟฟ้า”
17 ตุลาคม 2566
รายงานพิเศษ : AMR เดินหน้าสู่โหมดสมาร์ทเทคโนโลยี รุก “Smart City – สถานีอัดประจุไฟฟ้า MaCharge”
รายงานพิเศษ : AMR เดินหน้าสู่โหมดสมาร์ทเทคโนโลยี รุก “Smart City – สถานีอัดประจุไฟฟ้า MaCharge”
27 กันยายน 2566
AMR รุกคืบธุรกิจ Smart City เปิดตัว BMS ตั้งเป้าปี 67 ดันรายได้ธุรกิจบริหารจัดการอาคารแตะ 100 ลบ.
AMR รุกคืบธุรกิจ Smart City เปิดตัว BMS ตั้งเป้าปี 67 ดันรายได้ธุรกิจบริหารจัดการอาคารแตะ 100 ลบ.
14 กันยายน 2566
AS Macharge ยกระดับบริการ ผ่านเกณฑ์ผู้ประกอบการท่องเที่ยว “ระดับ 5 ดาว”
AS Macharge ยกระดับบริการ ผ่านเกณฑ์ผู้ประกอบการท่องเที่ยว “ระดับ 5 ดาว”
11 กันยายน 2566
AMR เปิดตัว MaCharge AC Charger ปักหมุดรายได้ 100 ล้านบาท ใน 2 ปี
AMR เปิดตัว MaCharge AC Charger ปักหมุดรายได้ 100 ล้านบาท ใน 2 ปี
30 สิงหาคม 2566
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ Share2Trade 23 ส.ค. 66 (AMR, DTCENT, EA, CPW, BBGI, PROEN, EKH)
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ Share2Trade 23 ส.ค. 66 (AMR, DTCENT, EA, CPW, BBGI, PROEN, EKH)
22 สิงหาคม 2566
รายงานพิเศษ : AMR คงงบลงทุนปี 66 ที่ 200-300 ลบ. วางกรอบ  IRR แตะ 15%
รายงานพิเศษ : AMR คงงบลงทุนปี 66 ที่ 200-300 ลบ. วางกรอบ IRR แตะ 15%
22 สิงหาคม 2566
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ Share2Trade 19 ก.ค. 66 (PCC, sSET, MGI, ECF, EA, AMR, BIZ)
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ Share2Trade 19 ก.ค. 66 (PCC, sSET, MGI, ECF, EA, AMR, BIZ)
18 กรกฎาคม 2566
AMR ลงนาม MOU ร่วมกับ พาโนว่า เดินหน้าโครงการคัดแยกขยะ
AMR ลงนาม MOU ร่วมกับ พาโนว่า เดินหน้าโครงการคัดแยกขยะ
18 กรกฎาคม 2566
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ Share2Trade 7 ก.ค. 66 (AMR, APCS, STARK, NRF, APO, PREB)
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ Share2Trade 7 ก.ค. 66 (AMR, APCS, STARK, NRF, APO, PREB)
06 กรกฎาคม 2566
รายงานพิเศษ : AMR รับอานิสงส์ ท่องเที่ยวเกาะสมุยโต ส่ง “เช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า” หนุนรายได้ประจำ
รายงานพิเศษ : AMR รับอานิสงส์ ท่องเที่ยวเกาะสมุยโต ส่ง “เช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า” หนุนรายได้ประจำ
06 กรกฎาคม 2566
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ Share2Trade 6 ก.ค. 66 (DPAINT, SNNP, IFCG, AMR, SUSCO, PHG)
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ Share2Trade 6 ก.ค. 66 (DPAINT, SNNP, IFCG, AMR, SUSCO, PHG)
05 กรกฎาคม 2566
AMR-SUSCO เปิดตัว EV Bike ให้เช่าที่เกาะสมุย พร้อมสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ - วางเป้าปีนี้ให้บริการ 200 คัน
AMR-SUSCO เปิดตัว EV Bike ให้เช่าที่เกาะสมุย พร้อมสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ - วางเป้าปีนี้ให้บริการ 200 คัน
04 กรกฎาคม 2566
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ Share2Trade 30 มิ.ย. 66 (TPL, AMR, TVI, TVH, SUSCO, BCPG, ASIAN, ORI, BRI, AF, SCG Decor)
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ Share2Trade 30 มิ.ย. 66 (TPL, AMR, TVI, TVH, SUSCO, BCPG, ASIAN, ORI, BRI, AF, SCG Decor)
29 มิถุนายน 2566
AMR นับถอยหลังเปิดตัว AS Macharge ที่เกาะสมุย
AMR นับถอยหลังเปิดตัว AS Macharge ที่เกาะสมุย
29 มิถุนายน 2566
AMR กางแผนครึ่งปีหลัง ลุยสร้าง New Business เต็มพิกัด
AMR กางแผนครึ่งปีหลัง ลุยสร้าง New Business เต็มพิกัด
12 มิถุนายน 2566
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ Share2Trade 7 มิ.ย. 66 (AMR, OTO, PCC, MC, DOD, TMI, TTB)
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ Share2Trade 7 มิ.ย. 66 (AMR, OTO, PCC, MC, DOD, TMI, TTB)
06 มิถุนายน 2566
รายงานพิเศษ : AMR รับกระแสเอลนีโญ - ภัยแล้ง ลงทุนธุรกิจน้ำดิบใน EEC
รายงานพิเศษ : AMR รับกระแสเอลนีโญ - ภัยแล้ง ลงทุนธุรกิจน้ำดิบใน EEC
06 มิถุนายน 2566