Wealth Sharing

เกาะติด DOHOME หุ้นปันผล เข้าเทรดวันแรก 26 พ.ค.นี้


25 พฤษภาคม 2566
เกาะติดDOHOME.jpg
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน          
                      
เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                                            : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DOHOME)
ทุนเดิม (บาท)                                        : 2,906,740,337.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 2,906,740,337
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 181,664,087
ทุนใหม่ (บาท)                                        : 3,088,404,424.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 3,088,404,424
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                                         : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)                            : 16 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 26 พ.ค. 2566