Wealth Sharing

BBGI รับอานิสงส์บางจากเทคโอเวอร์เอสโซ่ เพิ่มโอกาสขายเอทานอล - B100


25 มกราคม 2566
บมจ. บีบีจีไอ BBGI สวยเด่น รับอานิสงส์ บางจาก เข้าเทคโอเวอร์ เอสโซ่ เหตุเพิ่มโอกาสขายเอทานอล และ B100 ได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนปั๊มน้ำมันที่มีมากขึ้น “กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์” ซีอีโอ เผยธุรกิจอนาคตสดใส เกิด Synergy ในกลุ่มบริษัทด้านประสิทธิภาพต้นทุน และเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจ หนุนผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน ทั้งย้ำจุดยืนบริหารงานด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ชีวภาพระดับนานาชาติ ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียว บนแนวทางความยั่งยืน

BBGI รับอานิสงส์บางจาก.jpg
 
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ เปิดเผยว่า BBGI ในฐานะเป็นบริษัทในเครือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP จะได้รับผลดีโดยตรงจากการที่ BCP เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO โดย BBGI จะสามารถจำหน่ายเอทานอล และ B100 ได้มากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ขายส่วนใหญ่ในเครือ BCP เท่านั้น

“การเทคโอเวอร์เอสโซ่ จะทำให้เกิด Synergy ให้กับกลุ่มบริษัทบางจากฯ ทั้งหมด จะส่งผลดีด้านประสิทธิภาพต้นทุน เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจโรงกลั่นและสถานีน้ำมัน รวมถึงการให้บริการที่ครอบคลุมลูกค้าทั่วประเทศผ่านสถานีบริการน้ำมัน ตลอดจนขยายธุรกิจขายปลีก และการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ขณะที่ BBGI จะได้รับผลดีโดยตรงในการเพิ่มโอกาสขายเอทานอล และ B100 ได้มากขึ้น” นายกิตติพงศ์ กล่าว

นายกิตติพงศ์ กล่าวต่อว่า เมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นลง จะส่งผลให้ บางจากฯ มีสถานีบริการน้ำมันเพิ่มถึง 2,100 สาขา มีกำลังกลั่นน้ำมันรวม 294,000 บาร์เรลต่อวัน และมีคลังน้ำมันและสินค้าผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดเก็บน้ำมันได้ 15 ล้านบาร์เรล ช่วยเพิ่มจำนวนเชื้อเพลิงสำรองและความมั่นคงทางด้านพลังงาน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ BBGI และจะสนับสนุนให้ผลประกอบการของ BBGI เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนและแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม BBGI ยังเน้นวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ชีวภาพระดับนานาชาติ ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียว บนแนวทางความยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเน้นเพิ่มความหลากหลายในการทำธุรกิจและนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุดแล้ว ยังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ในการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยมีแผนสร้างการเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ต่อยอดสร้างระบบและฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมสีเขียวในประเทศไทย พร้อมจับมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ