จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : MEB ลุยตลาดต่างประเทศขยายฐานลูกค้า หนุนรายได้ปี 66 โตทำสถิติ


17 มีนาคม 2566
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่สะดวกมากขึ้น สนับสนุนตลาดหนังสือออนไลน์ให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และยังกระตุ้นยอดขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของบมจ.เมพ คอร์ปอเรชั่น (MEB) ซึ่งเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย และมีแผนที่จะขยายไปในต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 

รายงานพิเศษ MEB.jpg

ตลาดหนังสือออนไลน์ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโลกยุคปัจจุบันที่การใช้อินเตอร์เน็ตเติบโตอย่างแพร่หลาย โดยวงการหนังสือคาดการณ์ว่า ในแต่ละปีตลาดผู้อ่านนิยายบนออนไลน์เติบโตมากถึง 10 – 15% และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเติบโตของ บมจ.เมพ คอร์ปอเรชั่น (MEB) ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หนังสือเสียง (Audio Book) อุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Reader) และการบริการที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้นำ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งเมื่อพิจารณาจากรายได้รวม มีสมาชิกผู้เข้าใช้บริการมากกว่า  8,000,000 บัญชี

นอกจากตลาดหนังสือออนไลน์ในประเทศแล้ว  บริษัทยังมีแผนที่จะขยายบริการไปในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน  โดยเน้นการใช้ภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ พร้อมกับซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมภาษาไทย แปลเป็นภาษาอังกฤษ

โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MEB  “รวิวร มะหะสิทธิ์” กล่าวถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 66 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน จากแผนการขยายธุรกิจที่อยู่ในแพลตฟอร์มปัจจุบัน ได้แก่ meb readAwrite และ Hytexts โดยการเพิ่มเนื้อหาวรรณกรรมออนไลน์ ทั้งเนื้อหาประเภทนิยายและไม่ใช่นิยาย 
         
พร้อมทั้งแผนขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันไปยังต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสสำคัญในการต่อยอดธุรกิจทั้งการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ และต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบการดำเนินงานมุ่งสร้างประสบการณ์ที่พิเศษให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต
          
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 65 บริษัทมีรายได้รวม 1,725.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 269.12 ล้านบาท หรือ 18.48% เทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,456.38 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักมาจากการขายและบริการอยู่ที่ 1,711.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 267.28 ล้านบาท หรือ 18.50% เทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและบริการ 1,444.46 ล้านบาท 
         
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 330.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.58 ล้านบาท หรือ 20.22% เทียบกับปีก่อนที่มีกำไรอยู่ที่ 274.86 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่ และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 30.04% ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า
          
"รายได้ของบริษัทฯ โดยหลักเพิ่มขึ้นจากรายได้จากการจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จากทั้งแพลตฟอร์ม meb และ readAwrite ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากจำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน (Monthly Active User หรือ MAU) ของทั้ง 2 แพลตฟอร์มที่เพิ่มขึ้น โดย MAU ของแพลตฟอร์ม meb เพิ่มขึ้นเป็น 5.9 แสนราย/เดือนในปี 65 จาก 5.1 แสนราย/เดือน ในปี 64 
          
และ MAU ของแพลตฟอร์ม readAwrite เพิ่มขึ้นเป็น 5.64 ล้านราย/เดือนในปี 65 จาก 4.64 ล้านราย/เดือนในปี 64 ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย และผลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สนใจการอ่านวรรณกรรมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรเติบโตโดดเด่น" นายรวิวร กล่าว
MEB