จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : ASIA ผลงานแกร่งเติบโตยั่งยืน “รับท่องเที่ยวพุ่ง - ยอดหุ้นกู้ขายเกลี้ยง”


12 มิถุนายน 2567
ธุรกิจโรงแรมปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังการระบาดของโควิด 19 ในช่วงที่ผ่าน  บวกกับการออกมาตรการสนับสนุนการเดินทางของนักท่องเที่ยวของรัฐบาล สะท้อนได้ชัดจากผลงาน บมจ.บมจ. เอเชียโฮเต็ล (ASIA) ที่กลับมาเติบโตโดดเด่น จากกำไรที่เพิ่มขึ้นมากในไตรมาสแรกและยังต่อเนื่องในปีนี้ และการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน 

รายงานพิเศษ ASIA copy.jpg

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ประกาศผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลก ด้วยนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND โดยมีกลยุทธ์เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว เป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง ซึ่งจะมีการปรับภาพลักษณ์ ยกระดับจากเมืองรองเป็นเมืองน่าเที่ยว ให้เกิดการกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ นำไปสู่การขยายวันพักและเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ไปยังประชาชน และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย
          
นอกจากนี้ จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยว สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนทางการเงิน การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ ปรับปรุงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ

นายกรัฐมนตรี ยังได้มอบหมายให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเร่งทำแผนโปรโมตการท่องเที่ยว ทั้งเมืองหลัก และเมืองน่าเที่ยว โดยให้กระทรวงท่องเที่ยวฯ กำหนด KPI ว่าแต่ละจังหวัด จะมีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไร โดยให้นำกลับมาเสนอภายในสิ้นเดือน มิ.ย.2567  

ซึ่งการกระตุ้นและสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศอย่างเข้มข้นของรัฐบาล ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยงเดินทางเข้าในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-9 มิ.ย. 67 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา 15,543,344 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 736,096 ล้านบาท

ส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม สะท้อนจากผลงานไตรมาสแรกของ บมจ. เอเชียโฮเต็ล (ASIA) ที่เติบโตแรง โดย “พัชรพล เตชะหรูวิจิตร” ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุ ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2567 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 316.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 299.97 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 0.7 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้น 106.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 11.58 ล้านบาท

ส่วนแนวโน้มไตรมาส 2/2567 ประเมินว่าจะยังเห็นทิศทางการเติบโต  ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว และบริษัทฯ กลับมาเปิดให้บริการ 2 ห้องจัดเลี้ยงอย่างเป็นทางการและมีลูกค้าจองห้องจัดเลี้ยงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเอกชน และคาดว่าจะปรับปรุงล็อบบี้พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนสิงหาคม 2567 พร้อมเล็งเห็นโอกาสในการเจรจากับผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารเข้ามาเปิดให้บริการในพื้นที่โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครบวงจร จึงมั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนรายได้ปีนี้เติบโต 20% ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ความแข็งแกร่งของ ASIA  ยังสะท้อนได้จากการออกหุ้นกู้ระยะยาว อายุ 2 ปี วงเงิน 300 ล้านบาท ของบริษัท ที่ประสบผลสำเร็จในการออกและเสนอขาย โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่จองซื้อหุ้นหมดทั้งจำนวน

ดังนั้น บริษัท จึงได้พิจารณานำหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม หรือ Greenshoe Option วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการส่วนเกินของนักลงทุนที่มียอดจองสูงกว่ามูลค่าที่ทำการเสนอขาย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ทั้งหมด 480 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นกู้ของ ASIA