Talk of The Town

SUPER ส่ง บ.ลูก “ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ ” ผนึก“Mekha V” บ.StartupในเครือPTT รุกธุรกิจคาร์บอนเครดิต


20 กุมภาพันธ์ 2566
779
SUPER ส่งยานลูก “ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์” (SCX) เซ็นสัญญา “เมฆา วี (Mekha V ) บริษัท Startup ในเครือ ปตท. ซื้อ-ขาย ใบรับรองสิทธิ์การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC) “ชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ ” กรรมการผู้จัดการ SCX ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้า-ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality พร้อมลุยออก I-REC จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในเครือ SUPER กว่า 1,000,000 RECs ในปี 66 และเพิ่มเป็นกว่า 2,000,000 RECs ต่อปี ภายใน 2 ปีข้างหน้า ด้าน “ชาญ กุลภัทรนิรันดร์  ” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) เผย การสนับสนุนธุรกิจใบรับรองสิทธิ์การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC) เป็นการช่วยต่อยอดนวัตกรรมพลังงานสะอาด มุ่งสนับสนุนเป้าหมายลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสอดคล้องตามกลยุทธ์ของ Mekha V ในฐานะผู้ดำเนินการธุรกิจ AI Robotics and Digitalization รวมถึงการให้บริการซื้อขายพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Product) ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

SUPER ส่ง บ.ลูก200223.jpg

นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์  จำกัด หรือ SCX บริษัทย่อยของ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า ได้ลงนามสัญญา กับ บริษัท เมฆา วี จำกัด หรือ Mekha V ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ในการซื้อขายใบรับรองสิทธิ์การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RECs) โดยที่ผ่านมา SCX กับ Mekha V ได้มีการทำสัญญาซื้อขาย I-REC ระหว่างกันจำนวนมาก และตั้งเป้าขยายปริมาณการซื้อขายกับ Mekha V ในอนาคตให้มากขึ้นอีกหลายเท่าตามความต้องการของลูกค้า 

โดย SCX เป็นผู้ให้บริการจัดหาและรวบรวมผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Product) อาทิ I-REC, TVER และคาร์บอนมาตรฐานอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ปัจจุบัน SCX มีความสามารถในการออก REC จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือของ SUPER เป็นจำนวนกว่า 700,000 RECs ในปี 2565 และพร้อมขยายเป็น 1,000,000 RECs ต่อปีภายในปีนี้ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยมาตรฐาน The International REC (I-REC Standard) ซึ่งหลายโครงการโรงไฟฟ้า RE (Solar/Wind) ของ SUPER อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนกับ The International REC Standard Foundation พร้อมเพื่อการขยายปริมาณเพื่อตอบสนองความต้องการการชดเชยคาร์บอนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดย REC ถือเป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถนำไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ประเภทที่ 2 (Scope 2)

นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) กล่าวว่า การร่วมมือกันจะเป็นการต่อยอดนวัตกรรมพลังงานสะอาด มุ่งสนับสนุนเป้าหมายเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ผ่านการซื้อขายใบรับรองสิทธิ์การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates หรือ RECs) โดย Mekha V เป็นบริษัท Startup น้องใหม่ของ PTT ดำเนินธุรกิจ AI Robotics and Digitalization และรองรับการลงทุนธุรกิจใหม่ตามทิศทางกลยุทธ์ของ PTT 

รวมถึงเป็นตัวแทนให้บริการซื้อขายพลังงานสะอาด และผลิตภัณฑ์เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Product)  ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ให้แก่บริษัทที่ต้องการจัดหาพลังงานหมุนเวียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าสะอาดได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases Emission Reduction) ของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสอดคล้องตามกลยุทธ์ของ ปตท. ในธุรกิจทางด้านพลังงานหมุนเวียน

“การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่าย ได้เป็นกลไกที่สำคัญช่วยผลักดันการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลก ภายใต้เงื่อนไขของประชาคมโลกเรื่อง Carbon Neutrality และ Net Zero” นายชาญ กล่าวในที่สุด