Wealth Sharing

TTB จับมือ DITP ยกระดับ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย


15 กุมภาพันธ์ 2566
ทีเอ็มบีธนชาต ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย พร้อมแข่งขันในตลาดโลก เดินหน้าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

TTB จับมือ DITP ยกระดับ.jpg

นายศรัณย์ ภู่พัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี กล่าวว่า ธุรกิจ SME ถือว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีจำนวนผู้ประกอบการมากถึง 3.2 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.2 ของ GDP โดยรวมของประเทศ และมีอัตราการจ้างงานสูงถึง 72% ของการจ้างงานโดยรวมในประเทศ ดังนั้นการสนับสนุน SME ถือเป็นภารกิจที่ธนาคารให้ความสำคัญภายใต้เป้าหมายการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม 

ล่าสุด ทีเอ็มบีธนชาต จับมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย” ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพันธมิตรระหว่างกัน ในการร่วมกันผลักดันการยกระดับผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะ SME สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน เป็นการเติมเต็มส่วนที่ผู้ประกอบการไทยต้องการ ทั้งด้านบริการทางการเงิน สินเชื่อ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนด้านข้อมูลการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศผ่านหลักสูตรอบรม / สัมมนา และสื่อต่าง ๆ พร้อมกับร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดมากมาย
 
ด้านนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น และต่อยอดการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน เพราะนอกจากการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาดแล้ว การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และช่องทางเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ประกอบการ SME ให้สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไทย เพื่อเป็น “ทัพธุรกิจ” ที่มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะขับเคลื่อนภาคการส่งออก ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกันเป็นครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อย โดยวิทยากรมากประสบการณ์จากทั้งสององค์กร เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ที่ทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเข้าถึงองค์ความรู้ที่ช่วยวางแผนและเตรียมความพร้อมสู่การค้าระหว่างประเทศรอบด้าน ภายใต้หัวข้อ “โอกาสใหม่เอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดโลก 2023” และจะมีกิจกรรมเช่นนี้ออกมาอย่างสม่ำเสมอ

ทีเอ็มบีธนชาต มุ่งมั่นสู่การเป็นธนาคารพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจให้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผ่านดิจิทัลโซลูชันที่ครบครัน และทีมงานมากประสบการณ์ ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน
TTB