โลกธุรกิจ

วิธีร่ำรวยจาก"คาปิบาร่า"


01 พฤศจิกายน 2566
คาปิบาร่า (Capybara) เป็นสัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พบอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ มีลักษณะคล้ายหนูตัวใหญ่ ลำตัวยาวประมาณ 1.2-1.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 30-60 กิโลกรัม กินพืชเป็นอาหารหลัก เช่น หญ้า ใบไม้ ผลไม้ มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในทวีปอเมริกาใต้ เนื่องจากเป็นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ที่ช่วยควบคุมปริมาณพืชในธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นอาหารของสัตว์นักล่าหลายชนิด เช่น เสือจากัวร์ จระเข้ และนกอินทรี

คอลัมน์ โลกธุรกิจ วิธีร่ำรวยจาก คาปีบาร่า.jpg

ในแง่มูลค่า คาปิบาร่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศบราซิลและประเทศอื่น ๆ ในทวีปอเมริกาใต้ นิยมเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อและหนัง เนื้อคาปิบาร่ามีรสชาติคล้ายเนื้อหมู นิยมนำมาย่าง ทอด หรืออบ หนังคาปิบาร่านิยมนำมาทำกระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ

ราคาของคาปิบาร่าในตลาดสดในประเทศบราซิล อยู่ที่ประมาณ 10-15 เรียลต่อกิโลกรัม (ประมาณ 100-150 บาทต่อกิโลกรัม) ส่วนราคาของหนังคาปิบาร่าอยู่ที่ประมาณ 20-30 เรียลต่อตารางเมตร (ประมาณ 200-300 บาทต่อตารางเมตร) ขณะที่ในประเทศไทยราคาเนื้อคาปิบาร่าสดในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 600-800 บาท ราคาหนังคาปิบาร่าในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 1,000-2,000 บาท 

ส่วนราคาคาปิบาร่าตัวเป็นๆ ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณตัวละ 10,000-15,000 บาท อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ของฟาร์มคาปิบาร่าในประเทศไทย เช่น ฟาร์มคาปิบาร่าบ้านหนองปรือ จังหวัดชลบุรี และฟาร์มคาปิบาร่าบ้านหนองแวง จังหวัดนครสวรรค์ อย่างไรก็ตาม ราคาเนื้อคาปิบาร่าสดในประเทศไทยอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของคาปิบาร่า คุณภาพของเนื้อสัตว์ และแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ ตัวอย่างเช่น เนื้อคาปิบาร่าจากคาปิบาร่าตัวใหญ่จะมีราคาสูงกว่าเนื้อคาปิบาร่าจากคาปิบาร่าตัวเล็ก เนื้อคาปิบาร่าจากคาปิบาร่าที่เลี้ยงในฟาร์มจะมีราคาสูงกว่าเนื้อคาปิบาร่าจากคาปิบาร่าที่ล่าในธรรมชาติ

คาปิบาร่าสามารถซื้อได้ในประเทศไทยได้จากฟาร์มคาปิบาร่าและร้านอาหารบางแห่ง โดยไม่ได้หาได้ง่ายนัก ได้แก่ ฟาร์มคาปิบาร่าบ้านหนองปรือ จังหวัดชลบุรี และฟาร์มคาปิบาร่าบ้านหนองแวง จังหวัดนครสวรรค์ ฟาร์มคาปิบาร่าเหล่านี้จำหน่ายเนื้อคาปิบาร่าสด หนังคาปิบาร่าสด และคาปิบาร่าตัวเป็นๆ
ร้านอาหารบางแห่งในประเทศไทยก็มีเมนูอาหารคาปิบาร่า เช่น เนื้อคาปิบาร่าย่าง เนื้อคาปิบาร่าตุ๋น และคาปิบาร่าซาซิมิ ร้านอาหารเหล่านี้อาจสั่งซื้อเนื้อคาปิบาร่าสดจากฟาร์มคาปิบาร่าหรือนำเข้าจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีช่องทางออนไลน์ที่สามารถซื้อคาปิบาร่าได้ เช่น เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ช่องทางออนไลน์เหล่านี้อาจจำหน่ายเนื้อคาปิบาร่าสด หนังคาปิบาร่าสด และคาปิบาร่าตัวเป็นๆ เช่นกัน

Capybara01112023Share2Trade.jfif

เชิงเศรษฐกิจ คาปิบาร่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากมีความต้องการสูงในตลาดโลก ประกอบกับสามารถเลี้ยงได้ง่ายและโตเร็ว จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่ต้องการหารายได้เสริม ทั้งนี้โอกาสทางธุรกิจกับคาปิบาร่าในประเทศไทยยังคงมีอีกมาก เนื่องจากคาปิบาร่าเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพในการเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจและยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์คาปิบาร่าในตลาดโลก

ตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคาปิบาร่าในประเทศไทย ได้แก่
-ฟาร์มคาปิบาร่า ฟาร์มคาปิบาร่าในประเทศไทยที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ ฟาร์มคาปิบาร่าบ้านหนองปรือ จังหวัดชลบุรี และฟาร์มคาปิบาร่าบ้านหนองแวง จังหวัดนครสวรรค์

-ร้านอาหาร ร้านอาหารบางแห่งในประเทศไทยมีเมนูอาหารคาปิบาร่า เช่น สเต็กคาปิบาร่า คาปิบาร่าย่าง

-ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มคาปิบาร่าบางแห่งในประเทศไทยเปิดบริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ฟาร์มคาปิบาร่าบ้านหนองปรือ จังหวัดชลบุรี

วิธีรวยจากการเพาะเลี้ยงคาปิบาร่ามีดังนี้

1. เลี้ยงคาปิบาร่าจำนวนมาก 
จำนวนคาปิบาร่าที่เลี้ยงมากเท่าไร โอกาสที่จะรวยจากการเลี้ยงคาปิบาร่าก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น คาปิบาร่าเป็นสัตว์ที่โตเร็ว สามารถเลี้ยงได้ภายในระยะเวลา 1 ปี คาปิบาร่าตัวเมียสามารถตั้งท้องได้ 1-2 ครั้งต่อปี ลูกคาปิบาร่าจะหย่านมเมื่ออายุประมาณ 3 เดือน คาปิบาร่าตัวเต็มวัยจะมีอายุประมาณ 10 ปี

2.  บริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ 
การเลี้ยงคาปิบาร่าให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ การจัดการด้านอาหาร การจัดการด้านน้ำ การจัดการด้านโรคและภัยพิบัติ การจัดการด้านการตลาด

3.  เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์คาปิบาร่า 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์คาปิบาร่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต ผลิตภัณฑ์คาปิบาร่าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เนื้อคาปิบาร่าและหนังคาปิบาร่า เนื้อคาปิบาร่าสามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนู หนังคาปิบาร่าสามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า

4.  สร้างความแตกต่างให้กับฟาร์ม 
การสร้างความแตกต่างให้กับฟาร์มจะช่วยดึงดูดลูกค้า ฟาร์มคาปิบาร่าสามารถสร้างความแตกต่างจากฟาร์มอื่นๆ ได้ เช่น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์ม การให้ความรู้เกี่ยวกับคาปิบาร่าแก่นักท่องเที่ยว การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

ผู้ที่สนใจลงทุนในการเลี้ยงคาปิบาร่าควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคาปิบาร่าอย่างละเอียด รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ เช่น ความต้องการผลิตภัณฑ์คาปิบาร่าในตลาดโลก นโยบายของรัฐบาล และภาวะเศรษฐกิจโลก