จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : ผลงาน SFLEX ไตรมาส4 แกร่ง หลัง “เศรษฐกิจ– ความเชื่อมั่นผู้บริโภค” ฟื้น


28 พฤศจิกายน 2565
198

เศรษฐกิจไทยไตรมาส4 มีแนวโน้นเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน ผสานกับดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ต.ค.ที่ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 สูงสุดรอบ 10 เดือน หนุนกำลังซื้อในประเทศ ส่งผลดีต่อผลประกอบการ SFLEX ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับการอุปโภคและบริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เดือน ต.ค.อยู่ที่ระดับ 46.1 เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย.65 ที่ระดับ 44.6 โดยดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และสูงสุดในรอบ 10 เดือน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวม อยู่ที่ 40.0 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำ อยู่ที่ 43.6 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 54.8

ซึ่งปัจจัยบวกที่มีผลต่อดัชนีฯ ได้แก่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19, ครม.เห็นชอบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.65, การส่งออกเดือนก.ย.ขยายตัว 7.83% และราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น

ขณะที่ปัจจัยลบ ได้แก่ ผู้บริโภคยังกังวลว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า ปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ยังทรงตัวในระดับสูง, ความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด, ความกังวลสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันโลกให้ปรับตัวสูงขึ้น, เงินบาทปรับตัวอ่อนค่า และความกังวลต่อการระบาดของโควิด-19 ที่ยังเกิดขึ้นทั่วประเทศ เป็นต้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ให้มุมมองว่า การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องทุกรายการ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มกลับมาเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้น ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะยังปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในระยะต่อไปหรือไม่

ขณะเดียวกันนายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็เชื่อว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/65 มีแนวโน้มขยายตัวแบบเร่งตัวขึ้น โดยคาดว่าจะขยายตัวได้เกือบ 4% หรือสูงกว่า 4% เล็กน้อย เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จะทำให้เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2565 มีโอกาสขยายตัว3.3-3.4% สูงกว่าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ประเมินไว้ล่าสุดที่ 3.2%

โดยแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/65 ไม่ได้มีเฉพาะภาคส่งออก และภาคท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเท่านั้น ภาคการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของเอกชน ภาคการลงทุนของเอกชนก็มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/65 มีโอกาสขยายตัวได้มากกว่า 4%

นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวที่เคยมีสัดส่วนสูงถึง 11-12% ของ GDP หากประเทศไทยทำให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นกลับคืนมาได้มากกว่า 80% ของรายได้ท่องเที่ยวในปี 2562 ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างชัดเจน

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายได้ดีขึ้น ส่งผลดีต่อกำลังซื้อในประเทศ รวมถึงรายได้และยอดขายของบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (SFLEX) ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) สำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภค ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ประเภทม้วน (Roll Form) และบรรจุภัณฑ์ประเภทซอง (Pre Form Pouch)

ซึ่งขณะนี้ผู้บริหารกำลังศึกษาการลงทุนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง ด้านต้นทุนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกที่เริ่มปรับลดลง จะส่งผลดีต่อรายได้และกำไรของบริษัทในไตรมาส 4