Wealth Sharing

TTB ปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.05 บาท


27 กันยายน 2566
ทีเอ็มบีธนชาต ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.05 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 4.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า 150% ตอกย้ำความแข็งแกร่งหลังการรวมกิจการ  
TTB ปันผลระหว่างกาล.jpg
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น โดยมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นี้

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกที่ดีขึ้นในทุกด้านและฐานะเงินกองทุนที่อยู่ในระดับสูง ธนาคารจึงได้ปรับเพิ่มการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลขึ้นมาอยู่ที่ 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 4.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 150% เมื่อเทียบกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปีที่แล้วที่อัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 1.9 พันล้านบาท  

โดยการจ่ายเงินปันผลในระดับดังกล่าว คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล หรือ Dividend Payout Ratio (DPS) ที่ 55% จากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปีก่อนหน้าที่ 29% ซึ่งถือว่าสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของหุ้นกลุ่มธนาคาร สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของธนาคารในการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งในรูปแบบของการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องและราคาหุ้นที่มีแนวโน้มเชิงบวกสอดคล้องกับทิศทางของผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ สำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2566 ทีทีบีมีกำไรสุทธิจำนวน 8,861 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านคุณภาพสินทรัพย์บริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย มีสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ 2.63% อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ขณะที่ฐานเงินกองทุนยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนเงินกองทุนรวมอยู่ในระดับสูงที่ 20%
TTB