จับประเด็นหุ้นเด่น

สัมภาษณ์พิเศษ : เปิดใจผู้บริหาร “UBA” ธุรกิจจัดการน้ำครบวงจรแห่งแรกของไทย


02 พฤศจิกายน 2565
254

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ภายในปีนี้ ซึ่งบริษัททำธุรกิจประเภทไหน รวมถึงผลดีจากการซื้อขายในตลาดหุ้นและแนวทางการใช้เงินที่ระดมทุนได้จะเป็นอย่างไร ไปติดตามการสัมภาษณ์นี้กับ “สมชาติ สังหิตกุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

UBA_Somchart.jpg

กล่าวถึงธุรกิจของบริษัท

บริษัทเป็นผู้นำด้านการให้บริการจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation and Maintenanceหรือ IOM) รวมถึงการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี

โดยครอบคลุมการให้บริการใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ งานระบบบำบัดน้ำเสีย อุโมงค์ระบายน้ำ และระบบน้ำประปา

ผลงานที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการให้กับกรุงเทพมหานครมาต่อเนื่องแล้ว จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,000 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานอยู่ระหว่างการดำเนินการ (Backlog) ณ ไตรมาส 2 ปี 2565 มูลค่ารวมกว่า 1,616 ล้านบาท สามารถรับรู้รายได้ในระยะยาว ขณะเดียวกันกทม. มีแผนขยายการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และอุโมงค์ระบายน้ำอีกมากใน 5 ปีข้างหน้า

แผนการเสนอขายหุ้น

บริษัทมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 28.33% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในหมวดธุรกิจบริการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ( mai ) ได้ภายในปีนี้

เงินที่ได้จากการระดมทุน

นำไปใช้เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้เพื่อเป็นเงินทุนพัฒนาระบบสาระสนเทศ (information system), เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่, เพื่อใช้ซื้อและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน, เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้หมุนเวียนภายในการดำเนินงาน

จุดเด่นของบริษัท

เราเป็นผู้ให้บริการจัดการน้ำเสียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร (อ้างอิงตามรายงานประจำปี สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ปี 2563) และเป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ได้รับให้ดูแลงานอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร

สัดส่วนรายได้ของบริษัท

ปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากงานภาครัฐ 80% ส่วนอีก 20% มาจากภาคเอกชน ซึ่งหลังการเข้าระดมทุนบริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนลูกค้าภาคเอกชนให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสมดุล

ผลประกอบการของบริษัท

ผลประกอบการของบริษัทเชื่อว่ายังทำสถิติสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่อง โดยรายได้เติบโตได้ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (62-64) และรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังยังจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกที่มีรายได้รวม 327.18 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 30.83 ล้านบาท

UBA เป็นหุ้นประเภทไหน

ช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าเป็นหุ้นปันผล โดยมีนโยบายการจ่ายไม่ต่ำกว่า 30%ของกำไรสุทธิ แต่เมื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นทั้งหุ้นปันผลและหุ้นเติบโต

แผนงานช่วง 5 ปีข้างหน้า

บริษัทคาดว่า มูลค่างานก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียและอุโมงค์ระบายน้ำในอนาคตจะสูงถึง 10,000 ล้านบาท ซึ่งการที่บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำให้บริษัทมีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการทำงานในหลายรูปแบบ และมีโอกาสจะได้รับงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งค่าเฉลี่ยนในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ ถึง 50% รวมทั้งบริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรมาโดยตลอด

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ UBA

ณ วันที่ 31 มี.ค.65 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) ถืออยู่ 60.00% หลังการขาย IPO สัดส่วนถือหุ้นจะอยู่ที่ 43.00% บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) ถืออยู่ 40% หลังขายหุ้น IPO สัดส่วนลดเหลือ 28.67%

UBA