Wealth Sharing

MTC ปลื้ม! หุ้นกู้ 4 ชุดใหม่ มูลค่า 4,000 ลบ. ขายเกลี้ยง นำเงินคืนหนี้-ลุยปล่อยกู้ ปั๊มพอร์ตสินเชื่อปี 66 โตเกิน 20% ตามนัด


09 มิถุนายน 2566
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ปลื้ม! หุ้นกู้ 4 ชุดใหม่ มูลค่า 4,000 ล้านบาท ขายหมดเกลี้ยง! ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ของเมืองไทย ฟากผู้บริหาร “ปริทัศน์ เพชรอำไพ” เผยเตรียมนำเงินไปคืนหนี้-ลุยปล่อยกู้ มั่นใจปี 66 เติบโตเกิน 20% ตามแผน พร้อมจัดทำแผนบริหารหนี้เสีย-ติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพและเคารพในสิทธิ์ของลูกค้า ตลอดจนลดความเสี่ยง เพิ่มความมั่นคง
MTC_P.jpg
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ของเมืองไทย เปิดเผยว่า หุ้นกู้ชุดใหม่ 4 ชุด มูลค่า 4,000 ล้านบาท ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering) ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 4 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.65% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ขายหมดเกลี้ยง ทำให้บริษัทฯ ต้องนำหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมหรือ Greenshoe Option ออกมาใช้เพื่อรองรับความต้องการส่วนเกินจากนักลงทุน ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้นำสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ของเมืองไทยที่ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และแข็งแกร่ง เคียงข้างสังคมไทย โดยอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 

“ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับหุ้นกู้ของ MTC โดยบริษัทฯเตรียมนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566 ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ และขยายสาขารองรับการให้บริการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของลูกค้าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” 

รองกรรมการผู้จัดการ MTC กล่าวอีกว่า มั่นใจว่าพอร์ตสินเชื่อในปี 2566 จะเติบโต 20% ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเปิดสาขาเพิ่ม 600 แห่ง รวมเป็น 7,200 สาขาทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อส่งมอบการบริการที่ดี เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า เพิ่มประสิทธิผลโครงการคลินิกแก้หนี้ที่มีอยู่ รวมถึงจัดทำแผนการบริหารหนี้เสีย ติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพและเคารพในสิทธิ์ของลูกค้า ตลอดจนลดความเสี่ยง เพิ่มความมั่นคง ควบคู่ไปกับการระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น อีกทั้งยังวางเป้าหมายปี 69 พอร์ตสินเชื่อแตะที่ระดับ 2 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ MTC ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พอร์ตสินเชื่อโตต่อเนื่อง จาก 48,047 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้นมาเป็น 60,338 ล้านบาท ในปี 2562, 70,968 ล้านบาท ในปี 2563, 91,812 ล้านบาท ในปี 2564, 120,613 ล้านบาท ในปี 2565 และ 125,744 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2566 

ขณะที่รายได้รวมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในช่วงปี 2561 – 2565 อยู่ที่ 10,417 ล้านบาท 12,688 ล้านบาท 14,733 ล้านบาท 16,019 ล้านบาท 20,068 ล้านบาท และไตรมาส 1 ปี 2566 อยู่ที่ 5,630 ล้านบาท ตามลำดับ
MTC