Wealth Sharing

TTB ปรับขึ้นดอกเบี้ยกู้ 0.2% เงินฝาก 0.1-0.5% มีผล 7 มิ.ย. 66


06 มิถุนายน 2566
ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.1-0.5%  และปรับดอกเบี้ยเงินกู้ 0.2% มีผลตั้งแต่ 7 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป 

TTB ปรับขึ้นดอกเบี้ยกู้0.2_.jpg

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า จากกรณีที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.75% ต่อปี เป็น 2.00% ต่อปี สอดคล้องกับภาวะทิศทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ 
         
ทีทีบี จึงได้พิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ทั้งลูกค้าบุคคล และนิติบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 66 โดยเน้นส่งเสริมให้ลูกค้าออมเงินเพิ่มมากขึ้นผ่านบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงที่หลากหลาย รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อด้วยโซลูชันรวบหนี้ โดยธนาคารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
          
         ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 

          สำหรับลูกค้าบุคคล

          - บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป ทีทีบี ประเภท 36 เดือน เพื่อการออมระยะยาว ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.50% เป็น 2.10% ต่อปี

          - บัญชีเงินฝากประจำรูปแบบพิเศษ ทีทีบี ดอกเบี้ยด่วน ประเภท 3 เดือน เพื่อการออมระยะสั้น ได้รับผลตอบแทนเร็วและสูง ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.10% เป็น 1.20% ต่อปี โดยลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยไปใช้หลังการฝากเงินเพียง 7 วัน
          สำหรับลูกค้านิติบุคคล

          - บัญชีเงินฝากประจำรูปแบบพิเศษ ทีทีบี อัพแอนด์อัพ ประเภท 24 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 1.80% ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยช่วงเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 1.00% ต่อปี
          
     ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารได้พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 

          - ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี MLR (Minimum Loan Rate) 0.20% 

          - ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย MOR (Minimum Overdraft Rate) สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 0.20% 

          - ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี MRR (Minimum Retail Rate) 0.20% 

จากสถานการณ์ปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนและดูแลช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่อ่อนไหวต่อค่าครองชีพและภาระหนี้ที่สูงขึ้น และยังคงแนะนำลูกค้าแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนด้วยโซลูชันทางการเงินที่หลากหลาย เช่น การรวบหนี้ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี เคลียร์หนี้ ด้วยดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 5.93% ต่อปี และหากใครที่กำลังมีภาระผ่อนบ้าน-คอนโด แนะนำสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี ด้วยดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 3.65% ต่อปี พร้อมขอวงเงินกู้เพิ่มเป็นสินเชื่อบ้านแลกเงินเพื่อไปรวบหนี้ได้เช่นกัน ซึ่งโซลูชันเหล่านี้จะช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยให้ลูกค้า ลดค่างวดต่อเดือนช่วยเสริมภาพคล่องให้ลูกค้าได้
TTB