จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : AMR รับกระแสเอลนีโญ - ภัยแล้ง ลงทุนธุรกิจน้ำดิบใน EEC


06 มิถุนายน 2566
801
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสของ บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเชีย (AMR) ในการขยายธุรกิจ เข้าลงทุนในโครงการจัดจำหน่ายน้ำดิบให้ EEC หวังสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

รายงานพิเศษ AMR.jpg

เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน บริเวณที่เคยฝนตกชุกจะกลับแห้งแล้ง บริเวณที่แห้งแล้งกลับฝนตกชุกกว่าปกติ ซึ่งปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ หากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ก็ได้รับผลกระทบอยู่บ้าง โดยหากปีใดเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ จะทำให้อุณหภูมิของอากาศสูงกว่าปกติ บริเวณที่ฝนตกชุกกลับแห้งแล้ง เช่น ในปีพ.ศ. 2540-2541 ประเทศไทยก็ประสบภาวะแห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นกัน

ซึ่งอธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุปัจจุบัน (20 เม.ย.66) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 45,564 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 60% ของความจุอ่างฯ รวมกัน เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 13,857 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 56% ของความจุอ่างฯ

ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า สถานการณ์เอลนีโญ ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ จึงกำชับไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่งต้องยอมรับว่า ในภาคอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ“น้ำ” ให้เพียงพอกับความต้องการใช้  เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินงาน  ดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของ AMR หรือบมจ.เอเอ็มอาร์ เอเชีย โดย “ณัฎฐชัย ศิริโก” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า  บริษัท ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ยู เอเลเม้นท์ จำกัด จำนวน 980,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 124 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 121 ลบ. คิดเป็นสัดส่วน 49%
  
การลงทุนในครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของบริษัทฯ ในการเข้าเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการจัดจำหน่ายน้ำดิบให้แก่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้โครงการท่อส่งน้ำดิบในพื้นที่จังหวัดระยอง ระยะทาง 14 กิโลเมตร คาดการณ์รายได้ปีละ 100 ล้านบาท โดยมีกำหนดการเสร็จพร้อมให้บริการภายในเดือนกรกฏาคม และเริ่มรู้รายได้ทันที 
         
"การที่บริษัทฯเข้าไปลงทุนธุรกิจในอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความหลากหลาย (Business Diversification) จะช่วยให้บริษัทมีแหล่งรายได้แบบ recurring income เพิ่มขึ้นสามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทมุ่งหน้าต่อยอดธุรกิจ SI (System Integration) ภายใต้แนวคิดรักษ์โลก (Green Concept) โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานสะอาดพร้อมกับเป็นแรงขับเคลื่อนชุมชนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต”ณัฏฐชัย กล่าว
AMR