Gossip Station..by เจ๊จิ๋ม

เจ๊จิ๋ม..สายเถื่อน 02-06-23


02 มิถุนายน 2566
เจ๊จิ๋ม..สายเถื่อน 02-06-23

02-06-23  สวัสดีพี่น้องชาวไทย "เจ๊จิ๋ม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยเวลา 7.30 น.มีเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ

***วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชน ชาวพุทธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกัน ซึ่งตรงกับวันเดือนเพ็ญของเดือนที่ 6 (วันเพ็ญเดือนวิสาขะ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ในปฏิทินพุทธศาสนิกชน  "ไปทำบุญ-ทำทาน" กันเถอะค่ะ

***1.ประสูติ เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี 

***2.ตรัสรู้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ (อริยสัจ 4) หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่...
1. ทุกข์ คือ ความลำบาก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
2. สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ และ
4. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์
ทั้ง 4 ข้อนี้ถือเป็นสัจธรรม เรียกว่า อริยสัจ เพราะเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าทรงค้นพบ เป็นสัจธรรมชั้นสูง ประเสริฐกว่าสัจธรรมสามัญทั่วไป

***3.ปรินิพพาน เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ร่มไม้รัง (ต้นสาละ) คู่ ในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)

***หลักธรรมวันวิสาขบูชา 1.กตัญญู กตเวที 2.อริยสัจ 4 และ 3.ความไม่ประมาท

***ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 66 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว ทั้งนี้กำหนดให้มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย หากในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STARK  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด(Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์STARK แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ STARK จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

***เมื่อวาน..เปิดเทรดวันแรกราคาหุ้น STARK ปิดที่ 0.18 บาท ลดลง -2.20 บาท หรือ -92.44% มีปริมาณการซื้อขายมากถึง 4,903,112,565 หุ้น คิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย 1,110,563.23  บาท 

***"ตราบใดที่พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออก..เรามีความหวังเสมอ" อย่าเพิ่งท้อใจค่ะ ตลาดหุ้นเมื่อลงได้..ก้อขึ้นได้เช่นกัน สุดสัปดาห์นี้ไปทำบุญให้สบายใจ ไปพักผ่อนให้สบายกาย สัปดาห์หน้ากลับมาสู้กันใหม่ หุ้นมีมากกว่า 700 ตัว ยังมีอีกหลายตัวที่ปัจจัยพื้นฐานดี..อนาคตสดใส..ผลกำไรดี..ปันผลเด่นๆ  ให้เลือกลงทุนอีกเยอะ ...พบกันสัปดาห์หน้าค่ะ