Wealth Sharing

BBGI ลงนาม MOU กับ Conagen เป็นพันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพขั้นสูง


08 พฤษภาคม 2566
BBGI ประกาศความร่วมมือกับ Conagen ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผสานมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพขั้นสูง เพื่อความยั่งยืน วางเป้าหมายขยายการจัดตั้งโรงงานการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในเอเชีย

BBGI ลงนาม MOU กับ Conagen.jpg

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI กล่าวว่า “BBGI เป็นหนึ่งในผู้นำทางธุรกิจพลังงานชีวภาพที่มีความสามารถในการผลิต ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอลเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และ BBGI ได้ตกลงร่วมลงบันทึกความเข้าใจกับ Conagen ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ในการผลิต ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อความยั่งยืนที่จะตอบโจทย์ด้านความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค”

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ จากเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพื่อนำมาผลิตและจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและกำไรในอนาคต

ขณะที่ปัจจุบันความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้นี้อยู่ในระหว่างการคัดเลือก และออกแบบกระบวนการผลิต โดย BBGI ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ และใช้เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ขั้นสูง ซึ่งพัฒนาโดย Conagen

นายกิตติพงศ์ กล่าวเสริมว่า BBGI ตั้งใจจะปรับปรุงและพัฒนาหนึ่งในโรงงานเอทานอลของ BBGI หรือ ออกแบบจัดตั้งโรงงานใหม่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพขั้นสูงโดยใช้เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ที่พัฒนาโดย Conagen

นอกจากนี้ BBGI ยังจะนำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เป็นการพัฒนา และคิดค้นโดยเฉพาะจาก Conagen ในระหว่างการก่อตั้งโรงงานใหม่ในประเทศไทย มากไปกว่านั้น ภายใต้ความร่วมมือนี้ Conagen จะช่วยกำกับดูแลการออกแบบทางด้านวิศวกรรมและการผลิตให้ตอบโจทย์การเป็นโรงงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในตลาดเอเชีย