Wealth Sharing

ETC ผ่านฉลุย! เข้าชิงโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม กำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์


26 มกราคม 2566
บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ หรือ ETC เผย บริษัทฯย่อย ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทางเทคนิค เข้าร่วมประมูลขายไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม กำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ 
ETC ผ่านฉลุย.jpg

บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ ETC  เปิดเผยว่า ETC ได้ยื่นคำเสนอซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ที่ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) พ.ศ.2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ และคำเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โดยเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และมีประสบการณ์ในการดำเนินการ จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ได้ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีบริษัทในเครือ ที่มีศักยภาพสูงรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศสำหรับการก่อสร้างโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอีกครั้ง ในวันที่ 25มีนาคม 2566 และจะเริ่มทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2568 เป็นต้นไป

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านโรงฟ้าขยะแบบครบวงจร คือ มีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม 3 แห่งคือ ที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร รวมกำลังการผลิต 20.4 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 16.5 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลา 20 ปี โดย ETC เป็น บริษัทในกลุ่มเบตเตอร์เวิลด์ กรีน (BWG)       ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริหารกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีโรงงานผลิตขยะอัดก้อน (RDF) ที่มีกำลังการผลิตประมาณ 500,000 ตันต่อปีทำให้ ETC มีความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง รวมถึงข้อได้เปรียบด้านคุณภาพ และต้นทุนเชื้อเพลิง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเปิดกว้างให้แก่พันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการส่วนการซัพพลายขยะอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืน
ETC