Wealth Sharing

ผถห.GUNKUL ไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.06 บ./หุ้น ลุยธุรกิจพลังงานทดแทน - EPC เต็มสูบ ปักธงรายได้เติบโตปีละไม่ต่ำกว่า 15%


21 เมษายน 2566
ผู้ถือหุ้น บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) พร้อมใจโหวตผ่านมติจ่ายเงินปันผลงวดปี2565 เป็นเงินสดในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น  เตรียมรับทรัพย์วันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ฟากซีอีโอ "สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย" ลั่นพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนทุกธุรกิจ ทั้งพลังงานทดแทน - EPC วางเป้ารายได้เติบโตปีละไม่ต่ำกว่า 15%  เผยธุรกิจพลังงานทดแทนส่งสัญญาณเติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อเนื่อง พร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ ต่อเนื่อง  

GUNKUL_SOM.jpg

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่าผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานงวดปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 535 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

“จากความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานปี 2565 ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่นในผู้บริหารและธุรกิจของบริษัทฯ และอยากให้ผู้ถือหุ้นเติบโตไปพร้อมๆกัน รวมถึงขอให้มั่นใจว่าจะช่วยผลักดันธุรกิจในเครือ GUNKUL ให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ ทั้งในและต่างประเทศ   " ดร.สมบูรณ์กล่าว

อย่างไรก็ตามกลุ่ม GUNKUL เล็งเห็นการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยมีเป้าหมายสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรในทุกกลุ่มธุรกิจทั้งพลังงานทดแทน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานและเทคโนโลยี ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจด้านการบริการก่อสร้างครบวงจร โดยมีความพร้อมทางด้านการเงิน ที่สามารถรองรับการเติบโตและการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง  โดยปี 2566 บริษัทฯ มั่นใจในศักยภาพว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ซึ่งตั้งเป้าผลการดำเนินงานจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) ยังเป็นตัวขับเคลื่อน