News Today

COTTO ปันผลในอัตรา 0.04 บ./หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค.66


24 มกราคม 2566
45
cotto ปันผล.jpg

บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์ (COTTO) แจ้งการจ่ายปันผล

เรื่อง                                                                : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                                    : 24 ม.ค. 2566
ชนิดการปันผล                                                          : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                             : 03 เม.ย. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                                                : 31 มี.ค. 2566
จ่ายให้กับ                                                             : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                                    : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                                               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                                          : 21 เม.ย. 2566
จ่ายปันผลจาก