Wealth Sharing

ADVANC เดินหน้าซื้อหุ้น 3BB คาดทำธุรกรรมแล้วเสร็จใน Q2/66


29 มีนาคม 2566
รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ ADVANC ขอแจ้งความคืบหน้า ว่าบริษัทยังคงดําเนินการต่อใน การเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) หรือ TTTBB และ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)โดยปัจจุบัน การเข้าซื้อหุ้นใน TTTBB อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามที่กําหนดไว้ใน ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งบริษัทคาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อ หน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 2 ของปี 2566

ADVANC เดินหน้าซื้อหุ้น 3BB.jpg

นอกจากนี้ ตามที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ JAS และกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน JASIF ได้ชี้แจงข่าวที่ปรากฏในสื่อเรื่องการจ่ายค่าเช่าให้กองทุนไม่ครบถ้วนและ/หรือล่าช้านั้น บริษัทขอ เรียนให้ทราบว่าบริษัทเล็งเห็นถึงสภาวะการณ์การแข่งขันในตลาดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่รุนแรงที่ส่งผลด้านลบต่อผู้ ให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุหลักที่บริษัทได้เสนอขอปรับโครงสร้างค่าเช่าต่อกองทุน JASIF เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา

โดยบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาให้ TTTBB สามารถดําเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองโดยไม่พึ่งพากระแสเงินสด จากบริษัท ภายหลังจากที่ธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจาก กสทช. บริษัทจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ TTTBB ทั้งในเชิงการเงินและโครงสร้างหนี้ รวมถึงการเสนอปรับโครงสร้างสัญญาการ จ่ายค่าเช่าให้กองทุน JASIF ให้เหมาะสม เพื่อให้ TTTBB สามารถแข่งขันในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านต่อไปได้ด้วยตัวเองใน ระยะยาว

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะอัดฉีดสภาพคล่องหรือเพิ่มทุนใน TTTBB ทั้งนี้ บริษัทยังคงเห็นว่าการเข้าซื้อ TTTBB มีความเหมาะสมตามกลยุทธ์เพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านให้แก่บริษัท ดังนั้น การพิจารณาปรับโครงสร้างธุรกิจของ 3BB ให้เหมาะสมต่อการแข่งขันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว