News Today

SISB ขยายโรงเรียนสาขา ปักหมุดปี68 เพิ่มศักยภาพรองรับนร.ได้ถึง 8,000 คน เปิดโรงเรียนสาขานนทบุรี-ระยอง ส.ค.นี้ เป้าหมายรายได้ปี 66เติบโตแตะระดับ 30%


24 มีนาคม 2566
254
บมจ.เอสไอเอสบี (SISB) เดินหน้าขยายโรงเรียนนานาชาติสาขาเดิมและสาขาใหม่พร้อมตั้งเป้าปี 2568 เพิ่มศักยภาพรองรับจำนวนนักเรียนทั้งหมด 8,000 คน จากปัจจุบันรองรับ 4,675 คน ผลจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จำนวนนักเรียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ฟากซีอีโอ" ยิว ฮอค โคว" ระบุเตรียมเปิดโรงเรียนสาขาใหม่ 2  แห่ง ทั้งสาขานนทบุรี และระยอง ภายในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมรับนักเรียนเพิ่ม สนับสนุนรายได้ปี2566 เติบโตแตะระดับ 30%  

SISB_logo.jpg

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่า บริษัทฯเดินหน้าขยายโรงเรียนสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายภายในปี 2568 จะมีที่นั่งรองรับจำนวนนักเรียนทั้งหมดแตะระดับ 8,000 คนจากปัจจุบันอยู่ที่ 4,675 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี  และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ระยอง ภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยทั้ง 2 แห่งจะสามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้เพิ่มอีก 2,000 คน 

"ปัจจุบัน SISB ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ มีแผนที่ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงโรงเรียนนานาชาติของกลุ่มของบริษัทฯ ได้มากขึ้น ทั้งจากการเปิดสาขาใหม่ และการขยายจำนวนที่นั่งในโรงเรียนสาขาเดิม โดยภายในปี 2567-2568  บริษัทฯ วางแผนขยายจำนวนที่นั่งในโรงเรียนสาขาเดิม ได้แก่ สาขาธนบุรี,สาขาประชาอุทิศ และสาขาเชียงใหม่ ซึ่งจะทำให้เพิ่มความสามารถรองรับนักเรียนได้อีก 1,300 คน ขณะที่สาขาใหม่ 2 แห่งที่จะเปิดรับนักเรียนได้ภายในเดือนสิงหาคม ปี 2566 นี้ จะสามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้เพิ่มอีก 2,000 คน ทำให้ตั้งเป้าหมายในปี 2568 สามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้ทั้งหมดแตะระดับ 8,000 คน" 

สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการวางแผนขยายจำนวนที่นั่ง เนื่องจากหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 คลี่คลาย SISB กลับมาเปิดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ ทำให้มีจำนวนนักเรียนไทยและต่างชาติกลับเข้ามาเรียนในโรงเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยผลักดันให้จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในปีนี้จะมีจำนวนนักเรียนรวม 3,700 คน และรายได้จะเติบโตแตะระดับ 30% จากปีก่อน

อนึ่งภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,339.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.09% จากช่วงปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,071.24 ล้านบาท ปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาเรียนมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ รวมทั้งบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.16บาท โดยกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 12 เมษายน 2566 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 เมษายน 2566