Wealth Sharing

CIMBT ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โต 8-9% ทุ่มงบไอที 15- 20% มุ่งสู่แบงก์ดิจิทัลอาเซียน


01 มีนาคม 2566
CIMBT ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้เติบโต 8-9% โดยเน้นขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งรายย่อย ขนาดกลางและขนาดใหญ่ พร้อมทุ่มงบด้านไอที  15-20% จากปีก่อน  มุ่งสู่เป็นธนาคารอาเซียนขับเคลื่อนด้านดิจิทัล

CIMBT ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โต.jpg

นายพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT  เปิดเผยว่า ปีนี้ธนาคารตั้งเป้าสินเชื่อเติบโต 8-9 %  โดยเน้นการเติบโตของลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่  ขนาดกลางและขนาดเล็ก พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าไปในภูมิภาคอาเซียน และขยายลูกค้าในกลุ่ม Digital 

ซึ่งธนาคารตั้งงบลงทุนด้านไอทีเพิ่ม 15-20% จากปีก่อน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สำหรับปีนี้ธนาคารมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าด้าน Digital เพิ่มมากขึ้น และตั้งเป้าการทำธุรกรรมผ่าน Digital ของลูกค้าเติบโต 20% จากปีก่อน

โดยธนาคารได้วางยุทธศาสตร์ Forward23+ ขับเคลื่อนการเติบโตสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ To be a digital-led bank with ASEAN reach : ธนาคารอาเซียนขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ผ่าน 7 กลยุทธ์หลัก ปรับพอร์ตโฟลิโอ กระจายผลิตภัณฑ์เงินฝาก ขับเคลื่อนต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าผ่านดิจิทัล บริหารความเสี่ยงอย่างแข็งขัน สร้างเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความยั่งยืน

และด้วยความทุ่มเทเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซีไอเอ็มบี ไทย ออกแบบโซลูชั่นให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของตลาด เห็นได้จากแคมเปญล่าสุดของผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้  และเป็นเครื่องมือที่ช่วยลูกค้าจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ  

ขณะเดียวกันธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึด 4 แกนหลัก ได้แก่ 1. Sustainable Action การดำเนินการที่ยั่งยืน 2. Sustainable Business ธุรกิจที่ยั่งยืน 3. Governance and Risk การกำกับดูแลและความเสี่ยง และ 4. Stakeholder Engagement and Advocacy การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสนับสนุน นอกจากนี้ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ธนาคารมีค่านิยมหลัก ‘EPICC’ ช่วยให้พนักงานก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม.  

“ในปีนี้ธนาคารตั้งเป้าที่จะลงทุนด้านไอทีเพิ่มขึ้น  เพื่อเดินหน้าสู่ Digital Platform ในการซื้อขายหุ้นกู้นั้นยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและพยายามให้ลูกค้าหันมาใช้มากขึ้นด้วย เพื่อความสะดวกให้กับลูกค้า โดยในปีนี้ตั้งเป้าการทำธุรกรรมผ่าน Digital เติบโต 20%” นายพอล วอง ชี คิน กล่าว