Talk of The Town

SSP กำไรปี 65 มาตามนัด เติบโต 51.5% บอร์ดใจดีจ่ายปันผลเป็นหุ้น-เงินสด รวมทั้งปีแจกกว่า 4% มั่นใจปี 68 ขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าโตทะลุ 2 เท่า


28 กุมภาพันธ์ 2566
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) โชว์ผลงานปี 65 กำไรพุ่ง 51.5 % แตะระดับ 1,302 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง จากรับรู้กำไรพิเศษจากขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฮิดากะในญี่ปุ่น ส่วนกำไรหลักจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 20.4% บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0611111114 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 3 พ.ค. 66 รวมทั้งปีจ่ายปันผล 0.3611111114 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลกว่า 4% ทั้งในส่วนของหุ้นปันผลและเงินสด ฟากบิ๊กบอส “วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์” มั่นใจ SSP มีความพร้อมทุกด้านสำหรับการเติบโต ตั้งเป้าปี 68 ขยายพอร์ตโรงไฟฟ้า Renewable ทุกรูปแบบทะลุ 500 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน        236 เมกะวัตต์
ข่าวลูกค้า SSP กำไรปี 65 มาตามนัด เติบโต 51.5_280223.jpg
นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 443 ล้านบาท หรือ  51.5% จากงวดเดียวกันปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้กำไรพิเศษในไตรมาสที่ 2/2565 จากขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฮิดากะ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกำไร 348 ล้านบาท แต่หากไม่รวมรายการดังกล่าว SSP  มีกำไรจากการดำเนินงานปกติที่ 1,020 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.4 % ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้กำไรเต็มปีของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ , โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ LEO 1 ในประเทศญี่ปุ่น สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศเวียดนาม สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 48 เมกะวัตต์ และนอกจากนี้ยังมีการรับรู้กำไรจากโรงไฟฟ้าวินด์ชัยฟาร์ม สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน 25% ในเดือนมีนาคม 2565 และจะเห็นว่า โครงการต่างๆที่บริษัทฯเข้าไปลงทุนล้วนเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้ในระดับที่ดีมาโดยตลอด

ในขณะที่ผลดำเนินงานงวดไตรมาส 4/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  มีกำไรหลักจากการดำเนินงาน 180.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9 % จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 178.7 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 698 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีก 0.0611111114 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 3 พ.ค. 2566 กำหนดจ่ายวันที่ 25 พ.ค. 2566

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และเมื่อรวมกับปันผลสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2565 อีกในอัตราหุ้นละ 0.0611111114 บาท/หุ้น กับการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10:1 ที่ราคาพาร์ 1 บาท หรือ 0.1 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลตลอดทั้งปีเท่ากับ 0.3611111114 บาท/หุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SSP กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้มีการจ่ายปันผลเป็นเงินสด นอกจากนี้ การจ่ายปันผลเป็นหุ้น จะช่วยให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่พร้อมสำหรับการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทได้มีการเข้าร่วมการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ในประเทศไทย ซึ่งจะมีความชัดเจนในเดือนมีนาคม 2566 การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ LEO 2 ในประเทศญี่ปุ่น สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 17 เมกะวัตต์  ซึ่งคาดว่ามีความพร้อมที่จะจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ไตรมาส 4 ปี 2567 การลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม ซึ่งจะสนับสนุนให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่าตัวทะลุ 500 เมกะวัตต์ ในปี 2568  จากปัจจุบันกำลังการผลิตอยู่ที่ 236 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้จัดตั้งบริษัทลงทุน Sermsang Next Ventures เพื่อลุยธุรกิจใหม่ โดยเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโต และสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้าง New S-curve สนับสนุนผลงานในอนาคตให้เติบโตก้าวแบบกระโดด

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า SSP ประสบความสำเร็จในการเป็นโรงไฟฟ้า Renewable เต็มรูปแบบ   มีทั้งการเริ่มพัฒนาโครงการตั้งแต่ต้น และการใช้กลยุทธ์ทำ M&A โดยเชื่อว่าหลังจากนี้จะได้เห็นพัฒนาการในการเติบโตอย่างชัดเจน ทำให้มั่นใจว่าภาพรวมทั้งปี 2566 บริษัทจะมีแนวโน้มรายได้และกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้” นายวรุตม์กล่าวในที่สุด
SSP