ส่องหุ้นร้อน

ส่องหุ้นร้อน 25/06/67


25 มิถุนายน 2567

1983505.jpg

ราคาหุ้นของ JPARK ปรับขึ้นไปแตะ 8.35 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่เข้าตลาดหลัง นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JPARK ได้ดำเนินการขาย บิ๊กลอตหุ้น JPARK ให้กับผู้ลงทุน 7 ราย จากเดิมถือหุ้นรวม 270.93 ล้านหุ้น สัดส่วน 67.73% เหลือถือครอง 231.03 ล้านหุ้น สัดส่วน 57.76% ประกอบด้วย

  1. นายพงษ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จำนวน 19.90 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.98%
  2. นายสุระ คณิตทวีกุล จำนวน 10 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.50%
  3. นางสาวสุกัญญา ธรรมธัชอารี จำนวน 3.5 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.88%
  4. นายไพบูลย์ ธรรมธัชอารี จำนวน 2.5 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.63%
  5. นายธรรค์ ธรรมธัชอารี จำนวน 2 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.50%
  6. นายจักรพันธ์ อรุณศรีโสภณ จำนวน 1 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.25%
  7. นางสาวพัชรี สุรเลิศรังสรรค์ จำนวน 1 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.25%

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานและโครงสร้างการจัดการของบริษัท การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั้ง 2 ฝ่าย เป็นการทำรายการโดยผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ได้เข้าเกณฑ์มาตรา 258 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และไม่ได้เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer...