จิปาถะ

เช็กวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567 นอนพักยาวๆกันไปเลย!


25 มิถุนายน 2567
เช็กวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567 copy.jpg

ปฏิทินวันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม 2567 มีวันไหนบ้าง วันหยุด วันสำคัญ รวมถึงวันพระของชาวพุทธ ตรงกับวันไหน เช็กที่นี่


วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โดยในเดือนกรกฎาคม 2567 มีวันหยุดยาว 2 ช่วงด้วยกัน คือ วันที่ 20-21-22 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

S__20701234.jpg

และอีกช่วงคือวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2567 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แต่เนื่องจากในวันที่ 27 กรกฎาคม ตรงกับวันเสาร์ ทำให้สามารถหยุดยาวได้ 3 วัน คือ 27-28-29 กรกฎาคม

วันหยุดธนาคาร

วันจันทร์ 22 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)

วันพระเดือนกรกฎาคม 2567

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗)
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘)
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) (วันอาสาฬหบูชา)
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด (๘) (วันเข้าพรรษา)
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘)

วันสำคัญเดือนกรกฎาคม 2567

1 กรกฎาคม 2567 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
3 กรกฎาคม 2567 วันปลอดถุงพลาสติกสากล
4 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
6 กรกฎาคม 2567 วันจูบสากล/วันไก่ทอดสากล
7 กรกฎาคม 2567 วันพูดความจริง
11 กรกฎาคม 2567 วันประชากรโลก
13 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
18 กรกฎาคม 2567 วันเนลสันแมนเดลาสากล
20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา/วันไอศกรีม (สหรัฐอเมริกา)
28 กรกฎาคม 2567 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคม 2567 วันภาษาไทยแห่งชาติ/วันอนุรักษ์เสือโลก
30 กรกฎาคม 2567 วันสากลแห่งมิตรภาพ