จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : SSP กระจายแหล่งสร้างรายได้ บุกผลิตไฟฟ้าจากขยะ


24 มิถุนายน 2567
บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เดินหน้าสร้างรายได้เติบโตอย่างยั่งยืน จับมือพันธมิตร บุกตลาดโรงไฟฟ้าจากขยะ หนุนนโยบายเพิ่มสินทรัพย์เติบโตเป็น 2 เท่าภายในปี 71 

รายงานพิเศษ SSP copy.jpg

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าขยายธุรกิจการผลิตไฟฟ้า โดยล่าสุดได้จับมือ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ลัคกี้ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ไบเซล เวสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณกว่า 2,200 ล้านบาท ด้วยปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย 8.9 เมกะวัตต์ คาดว่าจะ COD ได้ภายใน 2 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์” ระบุว่า ปัจจุบันบริษัทได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลายแหล่ง ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล และ Solar Rooftop โดยในไตรมาสแรกปี67 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 282 MW 

ซึ่งการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มการลงทุนโรงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานชนิดใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความหลากหลาย สร้างรายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัท ควบคู่การลดขยะชุมชนพร้อมไปสู่มาตรฐานของโรงไฟฟ้าผ่านการประสานความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ในการสร้างความหลากหลายทางพลังงานทดแทนพร้อมกันกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มสินทรัพย์ของบริษัทเติบโตเป็น 2 เท่าภายในปี 71 

ขณะที่ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า  BAFS และบริษัทในเครือ (BAFS Group) ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล นอกจากนี้ อีกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่บาฟส์ให้ความสำคัญคือการขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืนผ่านการผลักดันการใช้พลังงานทดแทน โดยบริษัทจะประเมินถึงผลได้ผลเสียด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการตัดสินใจลงทุน บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ จึงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ ทั้งนี้ โครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเป็นการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลอีกด้วย

ด้านนายศรจักร  สุวรรณปาล กรรมการบริหาร บริษัท ลัคกี้ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทได้นำประสบการณ์และความชำนาญในการประกอบกิจการบริหารขยะมูลฝอย แปรรูปขยะชุมชุนให้พลังงานในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ที่คำนึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีระบบบำบัดมลพิษ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง โดยนำขยะนั้นกลับมาใช้เป็นทรัพยากรในการผลิตพลังงาน ซึ่งสอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยส่งมอบพลังงานสะอาดให้กับชุมชนและสังคม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนต่อไป
SSP