ส่องหุ้นร้อน

ส่องหุ้นร้อน 20/06/67


20 มิถุนายน 2567

1980021.jpg

ราคาหุ้นของ WHA ปรับราคาลงไปแตะ 4.98 บาท หลัง บล.กสิกรไทย ระบุในบทวิเคราะห์ วันนี้ (20 มิ.ย.67)  กล่าวถึงกรณีของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART ที่ได้แจ้งผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/67 ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ (19 มิ.ย.) โดยไม่อนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์สิทธิการเช่าและสิทธิเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่จะลงเพิ่มเติมตามวาระ

ดังนั้นมีมุมมองเป็นลบต่อประเด็นความคืบหน้าดังกล่าว โดยทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อความสำเร็จในการขายสินทรัพย์ในปีนี้ของ WHA ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านลบ อย่างไรก็ตาม บล.กรุงศรี แต่เชื่อว่าการเลื่อนการขายทรัพย์ออกไปจะไม่ทำให้ CF มีปัญหา ดังนั้นหากราคาหุ้นปรับลดลง เรามองเป็นโอกาส “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปัจจุบัน 6 บาท