ข่าวประชาสัมพันธ์

UAC DAY ร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับพนักงานและชุมชนตามแนวคิด ESG ใส่ใจดูแลบุคลากร – ชุมชน


19 มิถุนายน 2567
UAC DAY 1.jpg

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (UAC GROUP) จัดกิจกรรม UAC DAY เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งบริษัทครบ 29 ปี โดยมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรม TOWN HALL กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ทำบุญโรงทาน กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน ในอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อำเภอกงไกลลาศ จังหวัดสุโขทัย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจัดกิจกรรม CSR “นวดผ่อนคลายสบายยามบ่าย” ให้กับพนักงาน UAC สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ จากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด