Wealth Sharing

LTF คือความหวัง ดึงความเชื่อมั่น พยุงหุ้นไทยคืนชีพ หลังดัชนีดิ่งเหว ร่วงแรงสุดในโลก


19 มิถุนายน 2567
มาตรการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) คือหนึ่งในความหวังที่ช่วยพยุงดัชนีตลาดหุ้นไทย หลังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนต่างชาติไหลออกสูงสุดในภูมิภาค และเกิน 1 แสนล้านบาท จนดัชนีหุ้นไทยแย่สุดในโลกไปแล้ว เพราะสาเหตุหลักๆ ที่มาจากการเมืองในประเทศที่ไม่มีความชัดเจน 

WS (เว็บ)_LTF คือความหวัง copy_0.jpg

โดยนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) มีความเห็นว่า ประเด็นรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุ้นตลาดทุนไทย โดยยืนยันว่าหลังจากนี้จะมีออกมาอีกหลายมาตรการ เช่น มาตรการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะมีการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสม และดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้น ทั้งนี้มีมุมมองจิตวิทยาบวกต่อ SET ที่คาดหวังเม็ดเงินลงทุนระยะยาว เข้ามาช่วยลดความผันผวนตลาดระยะถัดไปได้ หากความชัดเจนทยอยออกมาเรื่อยๆ

ขณะที่นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มองว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุ้นตลาดทุนไทยโดยยืนยันว่าหลังจากนี้จะมีออกมาอีกหลายมาตรการ เช่น มาตรการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศ (THAIESG) 

โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดของการปรับปรุง แต่ยืนยันว่าจะเร่งพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด ขณะที่เฟทโก้-สมาคม บลจ. เตรียมขอนัดพบ รมว.คลัง ยื่นเสนอกองทุนภาษีประหยัดภาษีแบบเดิม คือ LTF หวังหนุนหุ้นไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ดังนั้นฝ่ายวิจัยฯ จะมาเปรียบเทียบเงื่อนไขและข้อจำกัดของแต่ละกองทุนประหยัดภาษีทั้ง LTF SSF และ THAIESG ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร โดยเรียงลำดับจากกองทุนที่มีเงื่อนไขที่ช่วยหนุนลภาพคล่องให้ SET INDEX จากมากไปน้อย ดังนี้

สินทรัพย์ที่ลงทุน  LTF  หุ้นไทยโดยต้องมีสัดส่วนลงทุนไม่น้อยกว่า 65%, THAIESG หุ้นและตราสารหนี้ไทยที่ได้ “SET ESG RATING”, SSF สินทรัพย์ทุกประเภททั้งไทยและต่างประเทศ

วงเงินสูงสุดที่ลดหย่อนได้ : LTF 500,000 บาท, SSF 200,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท, THAIESG 100,000 บาท ส่วนระยะเวลาการลงทุน LTF - 7 ปีปฏิทิน, THAIESG ไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ และ SSF ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ากองทุน LTF มีข้อดีและสามารถพยุงหุ้นไทยได้มากกว่ากองทุน THAIESG และ SSF อย่างเห็นได้ชัด จึงนำมาสู่มูลค่าเม็ดเงินซื้อสุทธิของนักลงทุนที่มากกว่าเช่นกัน โดยกองทุน LTF มีมูลค่าเม็ดเงินเข้าเฉลี่ยรายเดือนอยู่ที่ 5-6 พันล้านบาท ขณะที่กองทุน THAIESG และ SSF มีมูลค่าเม็ดเงินเข้าเฉลี่ยรายเดือนอยู่ที่ 1.1-1.2 พันล้านบาทเท่านั้น

ดังนั้น ถ้าให้ฝ่ายวิจัยฯเลือกเพียง 1 กองทุนที่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังที่ รมว.คลังบอกไว้ขอเลือกกอง LTF เนื่องจากสามารถลงทุนในหุ้นไทยเต็มๆ หรือถ้าจะเป็นกองทุนใหม่ แนะนำเน้นให้น้ำหนักลงทุนในหุ้นไทยเป็นหลัก, เพิ่มเพดานวงเงินที่ลดหย่อนภาษีได้มากขึ้น และระยะเวลาถือครองน้อยลง คาดทำให้ตลาดหุ้นไทยกลับมาคึกคักดังช่วงเวลาในอดีตที่มีกองทุน LTF อยู่
LTF