จิปาถะ

ทะเบียนบ้านไม่มี "เจ้าบ้าน" ได้ไหม จะติดต่อราชการได้หรือเปล่า


16 พฤษภาคม 2567

เรื่องของ "เจ้าบ้าน" ในทะเบียนบ้านนั้นยังคงเป็นข้อสงสัยในหลายๆ อย่าง รวมไปถึงทะเบียนบ้านไม่มีชื่อเจ้าบ้านได้หรือเปล่า แล้วจะสามารถดำเนินการด้านราชการได้ไหม เรามีคำตอบมาให้แล้ว

ทะเบียนบ้านไม่มี เจ้าบ้าน ได้ไหม.jpg

สำหรับข้อสงสัยที่ว่าทะเบียนบ้านไม่มีชื่อ "เจ้าบ้าน" ได้ไหม คำตอบคือ "ได้" เพราะการแต่งตั้งเจ้าบ้านนั้นจะเกิดจากการตกลงกันของผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านว่าจะเลือกใครมาเป็น "เจ้าบ้าน" แต่หากว่าไม่มีเจ้าบ้านก็ไม่เป็นไร เพราะคำว่าเจ้าบ้านไม่ได้หมายถึงการครอบครองกรรมสิทธิ์ใดๆ

ผู้ที่มีชื่อเป็น "เจ้าบ้าน" มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

"เจ้าบ้าน" คือ ผู้ที่มีชื่อเป็นหัวหน้าผู้ครอบครองบ้าน ในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือฐานะอื่นใดก็ตาม ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรได้กำหนดให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้ง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปแจ้งเรื่องแทนต่อนายทะเบียนในเรื่องดังต่อไปนี้หากไม่แจ้งจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

-แจ้งเกิด เมื่อมีคนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้าน หรือบิดามารดา (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

-แจ้งตาย เมื่อมีคนตายในบ้านให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งของท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง

-แจ้งคนย้ายออก - ย้ายเข้า เมื่อคนย้ายเข้า หรือย้ายออกให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายเข้า หรือย้ายออกจากบ้าน

-แจ้งขอเลขหมายประจำบ้าน กรณีรื้อถอนบ้านเดิม และปลูกสร้างบ้านใหม่ ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขหมายประจำบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ โดยบ้านที่จะขอเลขบ้าน ต้องมีลักษณะเป็นบ้านที่สามารถอยู่อาศัยได้

แต่หากทะเบียนบ้านนั้นไม่มีชื่อเจ้าบ้าน เจ้าของกรรมสิทธิ์บ้าน หรือที่ดินสามารถแต่งตั้งผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นมาดำเนินการทางราชการแทนได้ โดยผู้นั้นไม่จำเป็นต้องเป็น "เจ้าบ้าน" ก็ได้

ที่มา : https://www.sanook.com/women/249833/