จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : I2 สร้างธุรกิจ New S-Curve บุกตลาดเจาะกลุ่มฐานลูกค้า “ESG-AI”


13 พฤษภาคม 2567
Mega Trend  ของโลกปีนี้หนีไม่พ้นกระแส ESG หลังจากที่ทั่วโลกต้องเผชิญภาวะอากาศแปรรวน  และกระแส AI  หรือ ปัญญาประดิษฐ์ รองรับ Digital Transformation  ซึ่งสอดรับกับมุมมอง บมจ.ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (I2) ที่ตั้งบริษัทลูกลุยรับงาน สร้าง New S-Curve รับ มั่นใจปี 67 รายได้แตะ 1.5 พันล้านบาท นิวไฮต่อเนื่อง

รายงานพิเศษ I2 copy.jpg

นายอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์  (I2) ระบุ บริษัทฯได้จัดตั้ง 2 บริษัทย่อยขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วย บริษัท กรีนโนเปีย จำกัด ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และจัดจำหน่ายโซลูชั่นด้าน ESG ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่สนใจเรื่อง ESG หรือได้รับผลกระทบจากนโยบาย Net Zero และบริษัท อินไซท์ เอไอ จำกัด เพื่อจำหน่าย พัฒนาและติดตั้งโซลูชั่น ด้าน IT และ AI ให้กับบริษัทฯ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเน้นทางด้าน Digital Transformation และ Industry 4.0

การตั้ง 2บริษัทฯย่อย เพื่อขยายฐานลูกค้าด้านโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับ ESG และโซลูชั่น ด้าน IT และ AI มั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนรายได้ของบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนในอนาคต สอดรับMega Trendโลก สร้างNew S-Curveให้กับธุรกิจ

ซึ่งผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/67 ยังคงเติบโตตามแผนที่วางไว้ มีรายได้รวม 348 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท หรือ 15% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 300 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 17 ล้านบาท  

โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการทยอยรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ ในธุรกิจโซลูชั่นระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) และธุรกิจโซลูชั่นด้านการจัดการและประหยัดพลังงาน (Energy) อีกทั้งมีแผนเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 1,800 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท และมีแผนร่วมประมูลงานใหม่มูลค่าประมาณ 6,455 ล้านบาท ผลักดันผลการดำเนินงานในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าเติบโตก้าวกระโดด ซึ่งทำให้เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในปี 67 มีรายได้แตะ 1,500 ล้านบาท เติบโต 20% ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯมีแผนร่วมประมูลงานใหม่มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท สนับสนุนผลการดำเนินงานในช่วง1-2ปี ข้างหน้าเติบโตก้าวกระโดด

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี2567 บริษัทยังคงดำเนินงานตาม Solution ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้าน ESG การใช้พลังงานหมุนเวียน การประหยัดพลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงการสรรหาลูกค้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีแผนลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านESGและด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด สอดคล้องเมกะเทรนด์
ส่วนบแนวโน้มธุรกิจไอทีและเทคโนโลยี ในปี 2567 คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากการสนับสนุนของภาครัฐ และการขยายการลงทุนของภาคเอกชน ถือเป็นโอกาสของธุรกิจคลาวด์  ธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล และAI ซึ่งปัจจุบันบริษัทเอกชน และภาครัฐ หันมาใช้ข้อมูลAI เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ และลูกค้ามากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสของบริษัทฯในการเข้ารุกธุรกิจ และมีโอกาสการได้รับงานมากขึ้น จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านไอทีมาเป็นเวลายาวนาน

ด้านบล.หยวนต้า วิเคราะห์หุ้น I2 โดยคาดกำไรปกติ ปี 2567  อยู่ที่ 108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อน  และคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายบน PER67 ที่ 8.4 เท่า  เทียบกับการเติบโต 26% และให้คาดการณ์ผลตอบแทนเงินปันผลปี 2567 ที่ 5.9% ถูกเกินไปมาก เชิงกลยุทธ์หุ้นปรับฐานลงมา เปิดโอกาสในการสะสมรอบใหม่
I2