Smart Investment

"ประทีป ตั้งมติธรรม" เจ้าพ่ออสังหาฯ ต้นปี 67 ซื้อหุ้นในพอร์ตเพิ่มทุกตัว พบถือบิ๊กแคปเพียบ! แถมขึ้นแท่นหุ้นใหญ่ PDJ


11 พฤษภาคม 2567
ประทีป ตั้งมติธรรม เจ้าพ่ออสังหาฯ 1-1 copy.jpg

จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนพอร์ตลงทุนของ "ประทีป ตั้งมติธรรม" บิ๊กบอสแห่ง บริษัทศุภาลัย จำกัด(มหาชน) หรือSPALI และในฐานะนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีการถือหุ้น 10 บริษัท มีมูลค่าการลงทุนรวมอยู่ที่  16,294 ล้านบาท ประกอบด้วย 


หุ้น BANPU ถือครอง116,585,498 หุ้นคิดเป็น 1.16% มูลค่ารวม  635,390,964 บาท  หุ้น BLAND 322,548,100 หุ้นคิดเป็น1.86% มูลค่ารวม  216,107,227 บาท BR 53,616,400 หุ้นคิดเป็น 5.87% มูลค่ารวม  138,330,312 บาท PDJ 54,573,558 หุ้นคิดเป็น 9.20% มูลค่ารวม 117,878,885 บาท RATCH 24,716,750 หุ้นคิดเป็น 1.14% มูลค่ารวม  710,606,563 บาท    

SCC 7,375,600 หุ้นคิดเป็น 0.61% มูลค่ารวม  1,851,275,600 บาท SPALI 577,242,855หุ้นคิดเป็น 29.56% มูลค่ารวม 11,602,581,386 บาท TPIPL 304,048,700 หุ้นคิดเป็น 1.61% มูลค่ารวม 416,546,719 บาท TPIPP 129,281,800หุ้นคิดเป็น 1.54% มูลค่ารวม 426,629,940บาท    TTA 27,344,507หุ้น คิดเป็น 1.50% มูลค่ารวม 179,106,521 บาท

จากข้อมูลดังกล่าวเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อในครั้งก่อน พบว่า "ประทีป ตั้งมติธรรม"ได้ซื้อหุ้นในพอร์ตลงทุนเพิ่มเกือบทุกตัว ประกอบด้วย หุ้น BANPU ซื้อเพิ่มขึ้น 4,150,000 หุ้น BR ซื้อเพิ่มขึ้น 18,425,600หุ้น 

PDJ ซื้อเพิ่มขึ้น 40,300,959 หุ้น RATCH ซื้อเพิ่มขึ้น2,960,400หุ้น SPALIซื้อเพิ่มขึ้น14,827,400หุ้นTPIPLซื้อเพิ่มขึ้น22,310,200หุ้น TPIPP ซื้อเพิ่มขึ้น 11,493,500หุ้น
ขณะที่มีหุ้นไม่ได้ปรากฏรายชื่อในครั้งก่อนโดยเฉพาะหุ้นบิ๊กแคป ได้แก่ SCC และ TTA ส่วน BLAND ในปีนี้ยังไม่การปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น 
นอกจากนี้ยังพบว่า "ประทีป ตั้งมติธรรม"ได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้น PDJ มากที่สุด และได้ขึ้นแท่นกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ไปในทันที 

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับ ล่าสุดของ PDJ  ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 ประกอบด้วย นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 54,573,558 หุ้นคิดเป็น 9.20%รองลงมาเป็น นาย สมชาย ปัดภัย 45,952,500 หุ้นคิดเป็น 7.75% นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์ 34,921,451 หุ้น คิดเป็น 5.89% นาง พนิดา เตียสุวรรณ์ 31,724,793 หุ้นคิดเป็น 5.35% บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด31,376,280 หุ้นคิดเป็น 5.29%

น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์26,642,360 หุ้น คิดเป็น4.49% น.ส. ฐิติกุล แซ่เกีย 20,067,430 หุ้นคิดเป็น 3.38%นาย สุรพล หาญชนะพานิชย์ 18,174,119 หุ้นคิดเป็น 3.07% BANK OF SINGAPORE LIMITED 16,053,370 หุ้นคิดเป็น 2.71%นาง ปราณี คุณประเสริฐ15,107,560 หุ้นคิดเป็น 2.55% เป็นต้น 

ปัจจุบัน บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) PDJ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย
PDJ