ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้น TACC อนุมัติเงินปันผล 0.19 บาท/หุ้น มั่นใจรายได้ ปี 67 โต Double-Digit


09 พฤษภาคม 2567
AGM.jpg

พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ , คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) พร้อมคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 2566 เป็นเงินสดในอัตรา 0.19 บาท/หุ้น และกำหนดจ่าย 20 พ.ค.นี้ มั่นใจผลงานโตแกร่ง ตั้งเป้ารายได้ปี 2567 โต Double-Digit แย้มเร็วๆนี้ เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ ในกลุ่ม Health and Wellness สร้าง New Growth พร้อมมุ่งมั่นผลักดันองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลัก ESG  ซึ่งงานดังกล่าวได้จัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้