บทวิเคราะห์

ROJNA ยอดขายที่ดินแข็งแกร่งใน 1Q24 และ backlog สถิติ สูงสุดใหม่ แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 9.20 บาท


30 เมษายน 2567